Sökning: "kanada"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet kanada.

 1. 1. Anhörigas upplevelse av att vårda en närstående med KOL : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Matilda Fleischer; Jaqueline Neubert; [2021]
  Nyckelord :chronic obstructive pulmonary disease; disease progression; experience; close relative; spouse; anhörig; familj; försämring av sjukdomsutveckling; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakar inflammerade celler i luftrör och lungvävnad. Personer med KOL upplever att kroppen inte orkar och känner sig begränsade i vardagen. Syfte: Belysa anhörigas upplevelser att vårda en närstående med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Native Americans och First Nations : En jämförande studie gällande lagar i USA och Kanada

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Susanna Ångerud; Hugo Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :First Nations; Native American; andrafiering; assimilation; kulturell pluralism;

  Sammanfattning : Denna undersökning kommer undersöka ursprungsbefolkningen i Kanada och i USA, First Nations (Kanada) respektive Native Americans (USA). Fokuset ligger på olika lagar i respektive land som behandlat och behandlar dessa ursprungsbefolkningar. LÄS MER

 3. 3. Värdet av repatriering. En biografi av totempålen G’psgolox’s repatriering från Sverige till Kanada. (Svenska)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Frida Ekberg Toscano; [2021]
  Nyckelord :G’psgolox totem pole; Haisla people; repatriation; biography; cultural heritage and identity.; G’psgolox totempåle; Haislafolk; repatriering; biografi; kulturarv och identitet;

  Sammanfattning : The study is an archaeological biography of the G'psgolox totem pole told from the Haisla people's perspective in Canada and adopts cultural relativism and the theory of ontology to highlight their experience and perspective on the repatriation process of the G'psgolox totem pole. The research has been limited to studying the totem pole only based on an emic perceptive, the Haisla people, and departures from secondary sources consisting of films, Haisla organizations websites, and literature where they shared their experiences. LÄS MER

 4. 4. Hur fri är den fria bevisprövningen? - Hanteringen av otillåtet åtkommen bevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Envall; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; bevisprövning; bevisföring; bevisvärdering; rättssäkerhet; otillåtet åtkommen bevisning; bevisförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bevisfrågor har alltid varit av central betydelse i ett brottmål. Den tilltalades skuld avgörs utifrån den bevisning som läggs fram i rättegången. I Sverige tillämpas principen om fri bevisprövning. Principen inkluderar fri bevisföring vilket innebär att all bevisning som huvudregel är tillåten. LÄS MER

 5. 5. Rättvisans roll i sanningskommissioner : En kvalitativ fallstudie om hur rättvisa utövades av sannings- och försoningskommissionen i Kanada

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Kanada; sanningskommission; övergångsrättvisa; retributiv och restorativ rättvisa;

  Sammanfattning : In this text the Canadian truth and reconciliation commission is examined based on its relation to restorative and retributive justice. These forms of justice are part of a larger theoretical base, namely that of transitional justice. LÄS MER