Sökning: "kandidat informatik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kandidat informatik.

 1. 1. Användning av NoSQL- och Relationsdatabaser : En undersökning av användarvänlighet och inverkan på arbetseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Joakim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :användarvänlighet; arbetseffektivitet; blandad användning; databas; datamodell; deduktiv; fallstudie; informatik; kandidat; kvalitativ; noSQL-databas; relationsdatabas;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att klargöra hur användarvänligheten ser ut för NoSQL- respektive Relationsdatabaser samt hur arbetseffektiviteten kan påverkas av dessa datamodeller. Denna problematik har belysts med forskningsfrågan ”Hur skiljer sig användarvänligheten mellan NoSQL-databaser och Relationsdatabaser, och vad fås för inverkan på arbetseffektiviteten vid en blandad användning av de två datamodellerna?” samt underfrågan ”Hur påverkar respektive datamodells användarvänlighet arbetseffektiviteten?”. LÄS MER

 2. 2. The impact of Task-Technology Fit on user performance within an Applicant Tracking Software : A qualitative study on the Bullhorn system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Fakulteten för teknik (FTK)

  Författare :David Do; Daniel Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :task-technology fit; technology to performance chain; user experience; user performance; qualitative research; applicant tracking software; evaluation; candidate prioritization; task-technology fit; technology to performance chain; användarupplevelse; användarens prestation; kvalitativ forskning; applicant tracking software; utvärdering; kandidat-prioritering.;

  Sammanfattning : The possibilities that exist with today’s online environments are huge. Today more data than ever before is stored each day in different forms online, and it is steadily increasing. With increasing amounts of data in the online databases, the need for evaluation and optimization in information systems is ever increasing. LÄS MER