Sökning: "kandidat service management"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kandidat service management.

 1. 1. Internt varumärkesbyggande - En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Victoria Persson; Cassandra Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :Corporate Brand; Internt varumärkesbyggande; Franchise; Fastighetsbyrån; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Internt varumärkesbyggande – En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. VT 2017. LÄS MER

 2. 2. Se, hör och shoppa! : En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marina Johansson; Klara Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sensory marketing; visual stimuli; auditory stimuli; in stores; movement patterns; multisensory; congruence; Sinnesmarknadsföring; visuell stimuli; auditiv stimuli; butiker; rörelsemönster; multisensorik; kongruens;

  Sammanfattning : Titel: Se, hör & shoppa! En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. Författare: Klara Johansson, Marina Johansson Handledare: Professor Bertil Hultén Examinator: Universitetslektor Leif V Rytting Kurs: Företagsekonomi III – Examensarbete inriktning detaljhandel och service management (kandidat) 15hp Problemformulering: Hur påverkas kundens rörelsemönster och köpbeteende i en butiksmiljö med hjälp av visuella stimuli samt auditivt stimuli? Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka, analysera och klargöra huruvida kundens rörelsemönster och köpbeteende kan påverkas med hjälp av sensoriska stimuli. LÄS MER