Sökning: "kandidat service management"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kandidat service management.

 1. 1. Säsongsanställda i tjänsteföretag: : En kvalitativ studie i hur företag överför servicekultur till säsongsanställda.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jessica Währn; [2018]
  Nyckelord :seasonal employment; internal marketing; service management; service culture; säsongsanställda; intern marknadsföring; service management; servicekultur;

  Sammanfattning : Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför servicekultur till säsongsanställda. Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat) – 15hp - VT18 Syfte och forskningsfrågor: Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 1. LÄS MER

 2. 2. Internt varumärkesbyggande - En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Victoria Persson; Cassandra Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :Corporate Brand; Internt varumärkesbyggande; Franchise; Fastighetsbyrån; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Internt varumärkesbyggande – En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. VT 2017. LÄS MER

 3. 3. Se, hör och shoppa! : En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marina Johansson; Klara Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sensory marketing; visual stimuli; auditory stimuli; in stores; movement patterns; multisensory; congruence; Sinnesmarknadsföring; visuell stimuli; auditiv stimuli; butiker; rörelsemönster; multisensorik; kongruens;

  Sammanfattning : Titel: Se, hör & shoppa! En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. Författare: Klara Johansson, Marina Johansson Handledare: Professor Bertil Hultén Examinator: Universitetslektor Leif V Rytting Kurs: Företagsekonomi III – Examensarbete inriktning detaljhandel och service management (kandidat) 15hp Problemformulering: Hur påverkas kundens rörelsemönster och köpbeteende i en butiksmiljö med hjälp av visuella stimuli samt auditivt stimuli? Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka, analysera och klargöra huruvida kundens rörelsemönster och köpbeteende kan påverkas med hjälp av sensoriska stimuli. LÄS MER

 4. 4. IT-Outsourcing på den Finansiella Marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Anders Gylling; Mattias Stenberg; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; IT-outsourcing; core competence; transaction cost; bank; insurance company; control; joint venture; Jörgen Dahlgren; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska banker och försäkringsbolag spenderar stora summor och resurser på sina IT-system, vilka oftast sköts internt. IT-kostnaderna utgör för banker den näst största kostnadsposten i resultaträkningen och därmed utgör över 20 procent av den totala kostnadsmassan. LÄS MER