Sökning: "kandidatuppsats Lund Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats Lund Universitet.

 1. 1. Kreativitet i en tid av AI : En kvalitativ studie på hur AI påverkar den kreativa branschen samt användningsområden och hot som finns för kreativa yrken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sally Tran; Clara Marie Lund; [2023]
  Nyckelord :Artificial intelligence; AI-generated art; AI usage; deepfake; machine learning; artificial intelligence and ethics; artificial intelligence and workforce; Artificiell intelligens; AI-genererad konst; AI användning; deepfake; maskininlärning; artificiell intelligens och etik; artificiell intelligens och arbetskraft;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) har blivit alltmer betydelsefull i dagens samhälle, med växande tillämpningar inom olika kreativa områden. Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka de potentiella fördelarna och riskerna som AI erbjuder för kreativa yrken inom media. LÄS MER

 2. 2. 18 år av historieskrivning: En historiografisk undersökning av kandidatuppsatser i historia vid Lunds universitet mellan åren 2004 – 2021

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Joen Törnkvist; [2022]
  Nyckelord :Historiografi; Kandidatuppsats; Lunds universitet; Historiska institutionen; Faciliteringsgrad; Kvantitativ; Fruktbarhet; Optimumnormer; Minimikrav; Metodologisk nationalism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att genomföra en kvantitativ undersökning av kandidatuppsatser i historia från Lunds universitet skrivna mellan åren 2004 och 2021. Det empiriska underlaget utgjordes av de uppsatser som fanns digitaliserade på Lund Student Papers. LÄS MER

 3. 3. Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Bengtsson; Linnea Svensson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; värde; värdeskapande; värdeförstörande; rektor och skolpersonal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. ”Välkomna men kom ihåg att detta är olagligt” - En studie av tre husockupationer i Lund 1969

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Emil Rylander; [2015]
  Nyckelord :Husockupationer; husockupation; 60-tals radikaliseringen; konfliktrepertoar; Lund; 1969; Västra Mårtensgatan; Kiliansgatan; Råbygatan; Charles Tilly; Sidney Tarrow; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Det här är en kandidatuppsats som behandlar 3 husockupationer i Lund 1969. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur husockupationer i Sverige uppkom, genom att undersöka de första ockupationerna som skedde. LÄS MER

 5. 5. Institutionellt ägande och dess inverkan på rörlig ersättning - En kartläggning av samband mellan institutionellt ägande i svenska börsbolag och andelen rörlig ersättning till VD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Lindström; Magnus Svensson; Emma Wirén; [2012]
  Nyckelord :Agentteori; Exit Voice; Ägarstruktur; Ägarbeteende; Institutionellt Ägande; Rörlig Ersättning; VD; Multipel Regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Institutionellt ägande och dess inverkan på rörlig ersättning – En kartläggning av samband mellan institutionellt ägande i svenska börsbolag och andelen rörlig ersättning till VD. Tema: Företagsekonomi, Bolagsstyrning, Kandidatuppsats 15 Akademiska Poäng, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. LÄS MER