Sökning: "kandidatuppsats företagsekonomi lund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats företagsekonomi lund.

 1. 1. Konsumenter väljer bort hållbart mode : En kvantitativ studie om klyftan mellan konsumenters vilja och handling vid köp av hållbart producerat mode

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katerina Swensson Doschoris; [2020]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Hållbart producerat mode; Klyfta mellan vilja-handling; Utbud; Pris; Tillgänglighet; Trender;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Konsumenter väljer bort hållbart mode Författare: Katerina Swensson Doschoris Handledare: Kaisa Lund Examinator: Richard Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, kandidatarbete. LÄS MER

 2. 2. Här idag - Borta i morgon : En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :Pop-up stores; servicescapes; brands; brand image; brand identity; Pop-up butiker; servicemiljö; varumärken; varumärkesimage; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : Titel: Här idag- borta imorgon. En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.   Författare: Amanda Andersson och Frida Andersson   Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 4. 4. ”Navet i hela grejen” : En kandidatuppsats om sociala mediers betydelse för crowdfunding inom musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Love Dalberg; Amanda Tellström; Ingmarie Tobon Spånglund; [2017]
  Nyckelord :Crowdfunding; musikbranschen; sociala medier; relationer; varumärke; kampanjskapare;

  Sammanfattning : Titel: “Navet i hela grejen" - En kandidatuppsats om sociala mediers betydelse för crowdfunding inom musikbranschen.   Författare: Love Dalberg, Amanda Tellström och Ingmarie Tobon Spånglund. Handledare: Leif Rytting. Examinator: Kaisa Lund. LÄS MER

 5. 5. Institutionellt ägande och dess inverkan på rörlig ersättning - En kartläggning av samband mellan institutionellt ägande i svenska börsbolag och andelen rörlig ersättning till VD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Lindström; Magnus Svensson; Emma Wirén; [2012]
  Nyckelord :Agentteori; Exit Voice; Ägarstruktur; Ägarbeteende; Institutionellt Ägande; Rörlig Ersättning; VD; Multipel Regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Institutionellt ägande och dess inverkan på rörlig ersättning – En kartläggning av samband mellan institutionellt ägande i svenska börsbolag och andelen rörlig ersättning till VD. Tema: Företagsekonomi, Bolagsstyrning, Kandidatuppsats 15 Akademiska Poäng, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. LÄS MER