Sökning: "kandidatuppsats företagsekonomi marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats företagsekonomi marknadsföring.

 1. 1. INDIVIDANPASSAD ELLER ÖVERVAKAD? : En kvantitativ studie om olika generationers attityder gentemot individanpassad marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nils Eriksson; Robin Gissler; [2022]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; personlig integritet; Attityd; Generation X; Generation Z.;

  Sammanfattning : Date:                       2022-01-12   Level:                      Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr    Institution:           School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University    Authors:                Eriksson Nils, 95/11/20               Gissler Robin, 93/09/27                           Title:                       Personalized or monitored?                                  A quantitative study regarding different generations’ attitudes towards  personalized marketing.   Tutor:                     Ulf Andersson    Keywords:             Personalized Marketing, Personal integrity, Attitude, Generation X & Z   Research questions:              RQ1:   In which aspects does the attitude towards personalized marketing                                           differ between consumers in Generation X and Generation Z?                                     RQ2:  How does the attitudes of consumers within Generation X and Generation Z affect their consumption of products from companies using personalized marketing?     Purpose:                The purpose of this paper is to explore whether the attitude towards personalized marketing differs between Generation X and Generation Z. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad marknadsföring på Instagram och dess påverkan på konsumenter : En kvantitativ studie om konsumenters attityder gentemot individanpassad marknadsföring på Instagram

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Melinda Grennäs; Elin Linnakallio; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datum:                               2022-01-14  Nivå:                                                         Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp  Institution:                         Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare:                         Elin Linnakallio                 Melinda Grennäs   (96/10/26)                          (98/06/08)          Titel:                                                         Individanpassad Marknadsföring på Instagram och dess påverkan på konsumenter: En kvantitativ studie om konsumenters attityder gentemot Individanpassad Marknadsföring på Instagram.   Handledare:                                             Rana Mostaghel  Nyckelord:                         Individanpassad Marknadsföring, Engagemang, Instagram, Beteendeintention, Attityd, Förtroende  Frågeställning:                 Vilken attityd har konsumenterna gentemot individanpassad reklam på Instagram?                                                                                                                                   Vilka faktorer påverkar köpintentionen hos konsumenterna när de exponeras för individanpassad marknadsföring på Instagram?   Syfte:                                                       Studien syftar till att undersöka konsumenters attityder gentemot individanpassad reklam på Instagram. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår : En studie om Bonnier News lokaltidningssegment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Arnshed; Fabian Seitz; [2022]
  Nyckelord :Media; newspaper; local newspaper; digitization; digital transformation; marketing; marketing strategies.; Media; tidning; lokaltidning; digitalisering; digital transformation; marknadsföring; marknadsföringsstrategier.;

  Sammanfattning : Titel: Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår - En studie om Bonnier News lokaltidningssegment Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi C Författare: Jesper Arnshed & Fabian Seitz Handledare: Katarina Arbin Datum: Januari 2022 Syfte: Traditionell mediekonsumtion har länge utgått från den fysiska papperstidningen. Med digitaliseringens intåg blev förändringar påtvingade för verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Influencers den nya tidens marknadsförare : En kvantitativ studie om influencer marketing och dess påverkan på konsumenters köpprocess samt uppfattning om varumärken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Isabella Gehrke; Erik Nordenadler; Emily Almqvist Daniel; [2021]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; Social Media; Generation Z; EWOM; Köpprocess; Varumärke.;

  Sammanfattning : Titel: Influencers den nya tidens marknadsförare – En kvantitativ studie om influencer marketing och dess påverkan på konsumenters köpprocess samt uppfattning om varumärken. Författare: Emily Almqvist Daniel, Erik Nordenadler & Isabella GehrkeHandledare: Afshin AfsharipourExaminator: Christine Tidåsen Ämne: Kandidatuppsats, 15hp. LÄS MER

 5. 5. Marknadsstrategier på skolmarknaden : En kvalitativ studie om marknadsföring i gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pietro Chahin; Evin Erdal; [2021]
  Nyckelord :Private high schools; Public high schools; Marketing; Fristående gymnasieskolor; Kommunala gymnasieskolor; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur gymnasieskolor marknadsför sig i dagens skolmarknad. Teori: Den teoretiska referensramen i denna kandidatuppsats bygger på fem olika och relevanta teorier. LÄS MER