Sökning: "kandidatuppsats företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats företagsekonomi.

 1. 1. Det moderna ledarskapet : En studie på ledare i mäklarbranschen med utgångspunkt på det Autentiska Ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jason Millado; Marc Törnsten; [2021]
  Nyckelord :Autentiskt ledarskap; Självkännedom; Internaliserat moraliskt perspektiv; Balanserad informationsprocess; Transparens i relationer; Mäklarledare;

  Sammanfattning : Abstract (sv) Titel: Det moderna ledarskapet - En studie på mäklarledare med utgångspunkt på det  Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jason Millado & Marc Törnsten Handledare: Monika WallmonDatum: Juni – 2021  Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur autentiskt ledarskap tar sig uttryck inom mäklaryrket.  Metod: Denna studie har genomförts med en deduktiv ansats, där studiens uppbyggnad handlar om att undersöka om de fyra dimensionerna i autentiskt ledarskap uttrycker sig i mäklaryrket. LÄS MER

 2. 2. "Henne behöver vi inte betala så mycket" : En kvalitativ studie om kvinnliga ekonomers upplevelser av möjligheten att löneförhandla.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Vicky Hertzberg; Amanda Ström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDatum: 2 juni 2021Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens HögskolaFörfattare: Vicky Hertzberg (99/04/04), Amanda Ström (97/12/13)Titel: “Henne behöver vi inte betala så mycket” En kvalitativ studie om kvinnliga ekonomers upplevelser av möjligheten att löneförhandla.Handledare: Johan GrinbergsNyckelord: Könsbaserade löneskillnader, löneförhandling, diskriminering, stereotyper i löneförhandling, könsroller och kvinnliga ekonomerslöner. LÄS MER

 3. 3. Affärsstrategier för butik-och kontorsfastigheter : En kvalitativ studie om affärsstrategier utifrån fastighetsbolags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alice Möller; Diana Morales; [2021]
  Nyckelord :Business strategies; commercial properties; retail properties; office properties; Affärsstrategier; kommersiella fastigheter; butiksfastigheter; kontorsfastigheter;

  Sammanfattning : Titel: Business strategies for retail and office properties,  A qualitative study of business strategies from a real estate company perspective.  Subject: Bachelor’s thesis in business administration specialization business management 7,5 credits and corporate finance and property valuation 7,5 credits Author: Alice Möller & Diana Morales Keywords: Business strategies, commercial properties, retail properties, office properties  Problem statement: How does the market look like for retail and office properties? How are business strategies implemented for retail and office properties and how are uncertainties taken into account? What factors influence the strategy decision regarding commercial real estate?  Purpose: The purpose of the study is to describe how property owners business strategies are adapted and executed and how uncertainty in the retail and office properties is taken into account. LÄS MER

 4. 4. Affärsrelationen mellan tillverkare & återförsäljare : Ur tillverkarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Lisa Berg; Linnea Petersson; [2021]
  Nyckelord :business relationships; manufacturers; retailers; trust; affärsrelationer; tillverkare; återförsäljare; tillit;

  Sammanfattning : Titel: Affärsrelationen mellan tillverkare och återförsäljare: ur tillverkarens perspektiv Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi inriktning affärsrelationer, 15 hp Författare: Lisa berg & Linnea Petersson Datum: 2021-05-24 Nivå: Kandidatuppsats Handledare: Svante Andersson Examinator: Klaus Solberg Problemformulering: Hur ser förtroendet ut inom affärsrelationen mellan tillverkare ochåterförsäljare inom den konkurrensutsatta möbel och inredningsbranschen, utifrån tillverkaresperspektiv? Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa och få djupare förståelse kring hur förtroendetser ut mellan tillverkare och återförsäljare inom den skandinaviska möbel ochinredningsbranschen. Förtroende är en av alla byggstenar i samtliga relationer men styrkan itillit och förtroende kan variera över tid. LÄS MER

 5. 5. Global Playground : En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Droga; Sara Hamrin; Alma Olsdotter; [2021]
  Nyckelord :Born Global; Internationalisering; Nätverk; Sociala medier; Mäklarbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum   2021-01-21 Nivå   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare Anna Droga  Sara Hamrin  Alma Olsdotter   940725   970430   960817 Handledare Kerstin Nilsson Nyckelord Born Global, Internationalisering, Nätverk, Sociala medier, Mäklarbranschen Titel  Global Playground  En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier.  Forsknings    Hur använder Born Globals nätverk som en resurs under etableringsåren? frågor                 Hur använder Born Globals digitala redskap i form av sociala medier för att  skapa sociala medier band under etableringsåren? Syfte  Studien syftar till att öka förståelsen för hur Born Globals använder sig av  sociala medier och nätverk under etableringsåren. LÄS MER