Sökning: "kandidatuppsats filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats filosofi.

 1. 1. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER

 2. 2. Mindfulness då och nu, en analys av mindfulness som begrepp och dess användning i en arbetslivskontext - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Frida Furebring; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; meditation; stress; hälsointervention; MBI; MBSR; Kabat-Zinn; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie som beskriver och analyserar definitionen samt användningen av mindfulness. Rapporter från Försäkringskassan och SBU visar på en skrämmande ökning av sjukfall relaterade till stress och psykisk ohälsa, vilket har lett till stor problematik för företag och organisationer ekonomiskt såväl som vid rekrytering och bemanning. LÄS MER

 3. 3. Sparsamhetens estetik : en studie av Catherine Dees 'aesthetics of thrift' och Gästisparken i Vellinge

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lina Lo Gillefalk; [2016]
  Nyckelord :gestaltning; estetik; estetisk upplevelse; sparsamhet; form; material; hantverk; skissande; konst; gestaltningsprocess;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats tar upp frågor av vikt för den gestaltande delen av landskapsarkitektens profession. I uppsatsens första del, teorin, tar avstamp i framförallt Catherine Dees filosofi om 'aesthetics of thrift', en sparsamhetens estetik, som den presenteras i boken To Design Landscape: Art, Nature & Utility. LÄS MER

 4. 4. Analys av materialflödet i ett tillverkande företag : Med en fallstudie hos Schneider Electrics Västerhaninge, Stockholm

  M1-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Omar-Anders Eltom; David Juhlin-Dannfelt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Logistik och materialhantering spelar en stor roll i ett företags framgångar på en global marknad. Resursflödet inom de flesta tillverkande företag består till stor del av material.Det finns flera sätt att maximera avkastning av produktionen och minimera slöseri genom bättre sätt att hantera material. LÄS MER

 5. 5. Speglingar av indiska åskådningar i Andrej Belyjs författarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jan Slavik; [2012-05-11]
  Nyckelord :Andrej Belyjs; symbolspråk; sanskritbegrepp; indiska motiv;

  Sammanfattning : Andrej Belyj är ett pseudonym för Boris Bugaev (1880-1934) – en framträdande gestalt i denryska symbolismens andra generation5 – poet, romanförfattare och litteraturteoretiker somskildrade spänningar mellan öst och väst i ryskt medvetande. Han betecknas ofta som mystiker, han var antroposof och innan dess en hängiven medlem i det teosofiska sällskapet. LÄS MER