Sökning: "kandidatuppsats informatik"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats informatik.

 1. 1. Framgångsfaktorer för användning av Scrum inom Scrum-team i ett konsultföretag : En fallstudie inom ÅF Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alma Calmstierna; [2019]
  Nyckelord :Scrum; Scrum Master; Agila-metoder; Agil; projektgrupp; Användning av Scrum; Scrum-team;

  Sammanfattning : Det har funnits problem med systemutvecklingsprojekt som använder agila utvecklingsmetoder, vilka har misslyckats genom att exempelvis bli försenade och senare komma att kräva dyrt underhållsarbete. Scrum är en agil systemutvecklingsmetod som är den mest använda på marknaden. LÄS MER

 2. 2. E-lärande som system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Madeleine Andersson; Josefin Niklasson; Wendela Zedendahl; [2019]
  Nyckelord :E-Learning; E-Lärande; Virtual Learning Environment; Learning Management System; Informations- och kommunikationsteknologi; Kandidatuppsats; Utbildning; Undervisning; Universitet; Lärplattform; Motivation; ARCS-model; Digitalisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vår avsikt med denna undersökning är att presentera eventuella utmaningar med e-lärandesystem och hur dessa utmaningar kan bemötas. E-lärande är ett kraftfullt redskap för att förmedla information och kunskap till studenter. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitetsförändringar från användning av ett digitalt verktyg för personer med  kognitiv funktionsnedsättning : Erfarenheter från den tidiga användningen av Wellbee inom Karlstads kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Ejnermark; [2019]
  Nyckelord :Digitalt verktyg; digitalt hjälpmedel; välfärdsteknik; hjälpteknik; digitalisering; livskvalitetsförändringar; kognitiv funktionsnedsättning; mobilapplikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter utifrån användning av ett digitalt verktyg som är designat för brukare med kognitiva funktionsnedsättningar. Den valda analysenheten för syftet är ett relationsperspektiv, med ett primärt fokus på brukarens livskvalitetseffekter och ett sekundärt fokus på planerarens arbetsprocesseffekter. LÄS MER

 4. 4. Analys och förbättring av testprocessen för kassasystem hos ett svenskt företag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Andreas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :MoreFlo; Testfall; Mjukvarutest; Testprocess; Kassasystem.;

  Sammanfattning : Att korrigera fel inom ett system är en kritisk punkt för företag. Om det levereras en produkt med brister och buggar som sänker produktens kvalitet får företaget missnöjda kunder och tuffare konkurrens. LÄS MER

 5. 5. Är smarta glasögon till nytta? : En studie i hur tekniken upplevs i två verksamhetsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Smarta glasögon; upplärning;

  Sammanfattning : Smarta glasögon är en benämning på glasögonliknande huvudburna enheter med inbyggd teknologi så som display, beräkningsenhet, kamera och sensorer, där bäraren kan få information presenterad för sig framför sitt öga. Detta är ett relativt nytt fenomen varför det finns anledning att undersöka värdet av användandet och studera tänkbara tillämpningar med tekniken. LÄS MER