Sökning: "kandidatuppsats informatik"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats informatik.

 1. 1. Hur kan köupplevelsen förbättras med ettnytt digitalt kösystem? : En studie med kombinationen av etnografiska fältstudier och enentreprenöriell ansats på Ica Maxi Östersund

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kia Palmäng Esbjörnsson; [2021]
  Nyckelord :Kösystem; Självbetjäningssystem; Självbetjäningskassa; Köupplevelse.;

  Sammanfattning : Livsmedelsbranschen är en bransch där de tekniska lösningarna och självbetjäningssystem som stärker konsumenternas upplevelse i butiken ständigt utvecklas eftersom konsumenterna kräver det. För att vara konkurrenskraftig krävs det att en butik ligger före sina konsumenters behov och förväntningar. LÄS MER

 2. 2. Införandet av robotprocessautomatisering inom ett försäkringsbolag : Konsten att genomföra RPA-införandeprocessen samt definiera framgångsfaktorer för hantering av risker under resans gång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olesya Vashina; [2021]
  Nyckelord :RPA; RPA-Införandeprocess; automatisering; risker; effekter; intressenter; försäkringsbranschen; Triple-Win.;

  Sammanfattning : Användningen av Robot Processautomatisering (RPA) hos företag blir allt vanligare och det är viktigt att lyckas med RPA-införandet för att maximera syftet med automatiseringen samt undvika störningar i verksamheten.  Det uppkommer en del risker under RPA-införandet som behöver hanteras. LÄS MER

 3. 3. Att uppnå lärandemål : En pilotstudie om IT-systems egenskapers modererande påverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jakob Nyqvist; [2021]
  Nyckelord :technology characteristics; motivation; engagement; academic achievement; learning outcomes; IT-systems egenskaper; studentmotivation; studentengagemang; lärandemål;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen påverkar det moderna samhällets behov. Det ställer krav på att studievärlden utbildar dagens studenter i färdigheter och kunskaper inom IT som uppfyller behovet i både deras framtida arbets- och vardagsliv. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för portföljstyrning av verksamhetsutvecklingsprojekt med stöd av IT : Fallstudie inom en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Unnefors; [2021]
  Nyckelord :Project Portfolio Governance; Project Portfolio Management; Project Management; Project Portfolio Success; Organizational Change; IT Investment; Strategic Alignment;

  Sammanfattning : Informationsteknologi är en framstående möjliggörare för verksamheters framtida utveckling. En verksamhets grad av framgång kommer att påverkas av i vilken utsträckning som verksamheten lyckas med styrningen av sina verksamhetsutvecklingsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Kunders behov av nyckeltalsanalyser inför systemleverantörens utveckling av ett beslutsstödsystem : En entreprenöriellt inriktad fallstudie av en systemleverantör inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Kanebjörk Tossavainen; [2021]
  Nyckelord :Nyckeltal; Nyckeltalsanalyser; Beslutsstödsystem; Dashboard;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen är en bransch som är inne i en digitaliseringsperiod. Tidigare manuell hantering övergår alltmer till att hanteras digitalt. LÄS MER