Sökning: "kandidatuppsats marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats marknadsföring.

 1. 1. Konsumenter väljer bort hållbart mode : En kvantitativ studie om klyftan mellan konsumenters vilja och handling vid köp av hållbart producerat mode

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katerina Swensson Doschoris; [2020]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Hållbart producerat mode; Klyfta mellan vilja-handling; Utbud; Pris; Tillgänglighet; Trender;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Konsumenter väljer bort hållbart mode Författare: Katerina Swensson Doschoris Handledare: Kaisa Lund Examinator: Richard Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, kandidatarbete. LÄS MER

 2. 2. Hur reagerar unga vuxna på individanpassad marknadsföring via sociala medier? Fokus Instagram Vilka rekommendationer kan företag erhålla?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Magnusson; Julia Lundin; Julia Svärd Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; marknadsföring; personlig integritet; individanpassad marknadsföring; unga vuxna reaktioner. Social media; marketing; personal integrity; individualized marketing; young adults reactions.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur reagerar unga vuxna på individanpassad marknadsföring via sociala medier? Fokus Instagram. Vilka rekommendationer kan företag erhålla? Seminariedatum: 16:onde januari 2020 Kurs: Kandidatuppsats marknadsföring FEKH29 Författare: Julia Svärd Axelsson, Johan Magnusson och Julia Lundin Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, personlig integritet, individanpassad marknadsföring, unga vuxna & reaktioner. LÄS MER

 3. 3. Att bygga sin omgivning - Östersunds identitetsskapande och självpresentation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Johansson; Damir Skajko; [2019-05-16]
  Nyckelord :Östersund; democracy; history; urban development; marketing; demokrati; historia; stadsutveckling; marknadsföring;

  Sammanfattning : Målet med vår kandidatuppsats är att ge läsaren en inblick i Östersunds arbete med stadsutveckling och om kommunen förhåller sig till arbetet på ett demokratiskt och välfärdsinriktat sätt eller ej, samt hur staden förhåller sig till sin historia. Vår centrala forskningsfråga behandlar vilken identitet staden har skapat sig genom sin marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Design är mer än bara färg och form : En kvalitativ studie om hur design- och möbelmässor arbetar med tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Andersson; Sabina Eskesjö Wolffsen; Maja Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Design; tjänstedesign; design- och möbelmässor; mässarrangörer; utställare; besökare; kundupplevelse; värde; värdeskapande; innovation; interaktion.;

  Sammanfattning : Titel: Design är mer än bara färg och form Författare: Emma Andersson, Sabina Eskesjö Wolfssen & Maja Sundberg Examinator: Christine Tidåsen Handledare: MaxMikael Wilde Björling Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Programmet Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT19. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av destination Gotland : en kvalitativ studie om destinationsutveckling av Gotlands lågsäsongsturism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Ivona Paradzik; Jasmin Lappalainen; [2019]
  Nyckelord :Seasonality; low season; marketing; supply; demand; Seasonalitet; lågsäsong; marknadsföring; utbud; efterfrågan;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to research how the low season affects tourism and how destination development is taken care of on the island of Gotland in Sweden. Gotland is a very popular travel destination during the busy summer months June, July and August, but the authors of this study felt that it would be interesting to investigate what happens with the tourism business during the rest of the year on the island. LÄS MER