Sökning: "kandidatuppsats nationalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats nationalekonomi.

 1. 1. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
  Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

  Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Någon som känner en företagare? En studie kring betydelsen av småföretag och sociala nätverk för utrikesfödda på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonathan Hiller; Rebecca Råk; [2017-06-28]
  Nyckelord :arbetslöshet; arbetsmarknad; diskriminering; humankapital; nätverk; småföretag; utrikesfödda;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker orsakerna bakom skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda, en fråga som de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet i såväl den politiska som den vetenskapliga debatten. Syftet med uppsatsen är att analysera småföretagandets roll på den svenska arbetsmarknaden och dess effekter för personer födda utanför EU/EFTA. LÄS MER

 3. 3. RIX-systemet Och dess påverkan på finansinstitutens marknadsmakt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tom Douglas; Eric Narfström; [2014-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: RIX-systemet och dess påverkan på finansinstitutens marknadsmaktFörfattare: Tom Douglas och Eric NarfströmHandledare: Evert KöstnerKurs: NEG300, kandidatuppsats Nationalekonomi fördjupningskurs, 15 hp, HT-2013Nyckelord: marknadsmakt, oligopol, räntabilitet, riksbanken, RIX-systemet, konkurrensSyfte: Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellanmedlemskap i RIX-systemet och räntabilitet på eget kapital beträffande företag vilka är aktiva på den svenska finansmarknaden.Metod: I denna studie används både en kvantitativ och kvalitativ metod med insamling av kvantitativ sekundärdata från framförallt Svenska Bankföreningen. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning : En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på arbetsmarknadsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mikael Andersson; Dennis Johansson; Marcus Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :Nyanställning; arbetsmarknadsåtgärder; anställningskostnader; kostnader för anställda; efterfrågan på personal;

  Sammanfattning : Sammanfattning ”Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning –En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på arbetsmarknadsåtgärder”Datum          2014-06-03Nivå              Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution    Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens     HögskolaFörfattare    Mikael Andersson              Marcus Fredriksson                       28september 1990              17april 1991                      Dennis Johansson                       11oktober 1992Titel              Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning                       – En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på                   arbetsmarknadsåtgärderHandledare  Kent TrosanderNyckelord    Nyanställning, arbetsmarknadsåtgärder, anställningskostnader,         kostnader för anställda, efterfrågan på personalSyfte         Studien syftar till att jämföra ämnesområdena företagsekonomi och nationalekonomi ur universitetslärares perspektiv vid en tillämpning på företags motiv till anställning efter sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga.Fråge-       Hur anser universitetslärare i företagsekonomi och nationalekonomi att ställning       sänkningen av arbetsgivaravgifter för personer under 26 år påverkar                       företag?Metod         Studien tillämpar en kvalitativ metodansats och samlar in primärdata                      via semistrukturerade intervjuer med akademiker inom företagsekonomi och nationalekonomi. LÄS MER

 5. 5. Tougher rules on mandatory substitution brought forth price drop in the Swedish pharmaceutical market -Estimating the impact of the new rules of 2009 using Difference – in - Difference regression.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Lönn; [2013-03-06]
  Nyckelord :Pharmaceuticals; Generics; Kandidatuppsats; Bachelor thesis; Difference - in - Difference;

  Sammanfattning : In 2009 the governmental monopoly on the Swedish pharmaceutical market was abolished. Coinciding with this reform, a new set of rules and proceedings concerning mandatory substitution was adopted. LÄS MER