Sökning: "kandidatuppsats organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats organisation.

 1. 1. Hälsopromotion som ledningsstrategi : en kvalitativ studie hur hälsopromotion används för att få medarbetare att identifiera sig med organisationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Edoff; [2020]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Ledningsstrategi; Kontroll;

  Sammanfattning : Samhället har under de senaste årtiondena inriktat sig allt mer på hälsa. Även inom arbetslivet finns ett stort intresse för organisationers arbete med hälsopromotion. Denna kandidatuppsats studerar hur hälsopromotion kan användas som en ledningsstrategi. LÄS MER

 2. 2. Könsneutral chefsrekrytering : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och jämställdhetsarbetet i privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sarah Saunders; Klara Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; manager recruitment; gender equality; homosociality; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; chefsrekrytering; jämställdhet; homosocialitet; egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och jämföra rekryteringsprocessen av chefer inom privat och offentlig sektor. Vidare är studiens syfte att öka förståelse för hur organisationer arbetar med jämställdhet vid tillsättning av chef. LÄS MER

 3. 3. Varför internationell marknadsföring : En studie om internationella marknadsföringsstudenters motivationer bakom deras programval 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Dominic Mills; Maximilian D´Alessandro; [2020]
  Nyckelord :Motivation; students; consumer behaviour; hedonism; utilitarism; intrinsic motivation; extrinsic motivation;

  Sammanfattning : Abstract   Date:                           2020/06/02   Level:                          Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr   Institution:                  School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                      D’alessandro Maximillian            &       Mills Dominic                            (1995/02/11)                                                    (1998/09/26)   Title:                            Why international marketing? - A study on the underlying motivational factors behind international marketing students choice of higher education   Tutor:                          Andreas Pajuvirta   Keywords:                   Motivation, students, consumer behaviour, hedonism, utilitarism, intrinsic motivation, extrinsic motivation   Research question:      Which motivational factors affect students when choosing the international marketing programmes in Sweden?   Purpose:                     The aim of this study is to contribute to a greater understanding of the existing, limited research regarding the motivational factors behind international marketing students choice of course. Furthermore, the study aims to create a holistic view of what motivational factors affect international marketing students when choosing their course. LÄS MER

 4. 4. Jakten på den perfekta anställda : Eller är allt bara kompromisser?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ferat Yildiz; Kevin Kemal; Husein Elamidi; [2020]
  Nyckelord :Rekrytering; HR; HRM;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: “Jakten på den perfekta anställda - Eller är allt bara kompromisser?” Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Författare: Husein Elamidi           Kevin Kemal             Ferat Yildiz                                         (98/04/20)                 (98/05/12)                 (98/11/22) Handledare: Johan Grinbergs  Nyckelord: Rekrytering, Komplexitet, Utmaning, Kandidat, Rekryteringsprocess, HR, Optimal anställning Problemformulering:Vilka utmaningar kan en rekryterare ställas inför under en rekryteringsprocess? Hur ser komplexiteten ut för rekryterare som ställs inför sökande av kandidater? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera vilka utmaningar en rekryterare kan ställas inför när denne vill anställa en ny person till organisationen. Även analysera och beskriva hur komplex en rekrytering kan vara och vilka faktorer som kan vara utmanande. LÄS MER

 5. 5. Att vidareutveckla en introduktionsprocess - En kvalitativ analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Carl Modin; Mia Sarf; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; Introduktionsprocess; Onboarding; Organisation; Kvalitativ; Medarbetare och Chefer.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera en större tjänsteorganisations introduktionsprocess för nyanställda och chefer och föreslå eventuella utvecklings-möjligheter. Introduktionsprocessen är en del av organisationens employer brand som de vill utveckla. LÄS MER