Sökning: "kandidatuppsats psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats psykologi.

 1. 1. Fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lisa Erenger; [2019]
  Nyckelord :Genus; chefskap; fördomar;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats inom psykologi är en kvalitativ studie som inriktar sig på̊ ämnena fördomar, chefskap och genus. Chefer fyller en viktig funktion på arbetsplatser genom att bistå med sin kunskap, sitt engagemang och sin ledarskapsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Transpersoners förtroende för välfärdsinsitutioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isaac Cedercrantz; Johanna Boklund; [2016]
  Nyckelord :transpersoner; institutionellt förtroende; välfärd; socialkonstruktivism; Transgender; institutionell trust; welfare; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vilket förtroende för offentliga välfärdsinstitutioner har transpersoner i Sverige? Denna kandidatuppsats vill undersöka förtroendet för offentliga välfärdsinstitutioner. Förtroende för institutioner verkar påverka i vilken utsträckning en individ vänder sig till välfärdsinstitutioner och litar på välfärden. LÄS MER

 3. 3. Avgående högskolestudenters upplevelser av sin anställningsbarhet : En kvalitativ intervjustudie av avgångsstudenter vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adam Andersson; Mateo Condric; [2016]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; Psykologi; Studenter;

  Sammanfattning : Anställningsbarhet är ett begrepp som avser en individs faktiska eller upplevda kunskap, dennes kompetenser, egenskaper och erfarenheter som sedan är avgörande i frågan om att få, behålla eller byta anställning. I denna kandidatuppsats var syftet att undersöka avgångsstudenters upplevelser av sin anställningsbarhet vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, en del av Jönköping University, vårterminen 2016. LÄS MER

 4. 4. Lärare om Testbaserat lärande : En intervjustudie om lärares inställning till test som verktyg för att stärka lärandet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Urban Wirebring; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Testbaserad inlärning är en pedagogisk metod som bygger på användningen av test och prov som verktyg för att stärka inlärningen istället för som underlag för bedömning. En enig forskarkår i kognitionsvetenskap och psykologi har med robusta och tydliga resultat visat hur upprepad testning kan användas för att stimulera och stärka inlärning. LÄS MER

 5. 5. Hiphopens betydelse för en grupp unga tjejer i förorten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Maria Görander; Sarah Hansen Karaduman; [2015]
  Nyckelord :suburb; multiculture; youth culture; girls; Music; hiphop; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investigate how girls from a multicultural area in the south of Sweden are affected by the music that they listen to. The thesis was made with a qualitative method with surveys, interviews and analysis of music lyrics made by the artists that the girls listen to. LÄS MER