Sökning: "kandidatuppsats redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats redovisning.

 1. 1. Det mänskliga kapitalet : En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Albin Bjelk Krasniqi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Detaljhandelsprogrammet, Högskolan Dalarna, FÖ2023, VT2018Författare: Albin Bjelk KrasniqiHandledare: Bertil OlssonTitel: Det mänskliga kapitalet – En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag.Bakgrund: Redovisningen av humankapitalet har blivit en allt viktigare tillgång för företagen inom tjänstesektorn. LÄS MER

 2. 2. 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Benatti; Amelie Nordén; Jacob Olsson; [2018]
  Nyckelord :Tredimensionell fastighetsbildning; oäkta bostadsrättsförening; substance over form; rättvisande bild; jämförbarhet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar - Den nya trenden som kan ställa till det för redovisningen Seminariedatum: 1 juni 2018. Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Amelie Nordén, Jacob Olsson och Simon Benatti Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsförening, substance over form, rättvisande bild, jämförbarhet. LÄS MER

 3. 3. Uttryckligen autentiskt 2.0 : Besökares uppfattning och museers redovisining av museiföremåls vårdåtgärder och materiella autenticitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Yvonne Watson Svensson; [2018]
  Nyckelord :authenticity; active maintenance; passive maintenance; survey; presentation; object care; visitor ability; visitor interest; autenticitet; aktiv vård; passiv vård; enkät; redovisning; föremålsvård; besökares förmåga; besökares intresse;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder om eller till vilken grad museibesökare kan avgöra om eller när utställningsföremål utsatts för ingrepp eller vårdåtgärder. Sådana åtgärder kan vara stora, så som renovering eller försiktiga, t. ex. konservering. LÄS MER

 4. 4. Revision, kvalitet och oberoende : Har uppdragstid och icke-revisionstjänster påverkat revisionen i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mia Lindh; Cissi Norrbelius; [2017]
  Nyckelord :Revision; revisionskvalitet; oberoende; icke-revisionstjänster;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether Swedish auditing have had reduced auditor independence and impaired audit quality due to the presence of non-audit services and the length of audit assignments. Previous research lacks a unified position about whether the audit independence or its quality is affected by the presence of non-audit services or audit tenure. LÄS MER

 5. 5. EKONOMUTBILDNINGENS ANPASSNING TILL DIGITALISERINGEN I REVISIONSBRANSCHEN : En studie om hur en högskola kan anpassa det teoretiska mot det praktiska inom redovisning och revision.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robert Hänninen; Jonas Engström; Freddy Svensson; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisning; Utbildning; Utbildningsgap; Revision;

  Sammanfattning : Sammanfattning- “Ekonomutbildningens anpassning till digitaliseringen i revisionsbranschen” Datum: 30 maj 2017 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Författare:  Jonas Engström, 5 april 1991 Robert Hänninen, 5 april 1989 Freddy Svensson, 1 november 1993 Titel:  Ekonomutbildningens anpassning till digitaliseringen i revisionsbranschen Handledare: Angelina Sundström Nyckelord:   Digitalisering, Redovisning, Utbildning, Utbildningsgap, Revision Fråge- ställningar:           Hur utvecklar Mälardalens Högskola (MDH) ekonomutbildningen med inriktningen redovisning och revision utifrån digitalisering i revisionsbranschen? Hur kan MDH utveckla ekonomprogrammet med inriktningen redovisning och revision utifrån digitaliseringen ur revisorers och studenters perspektiv? Syfte:  Denna studie syftar till att beskriva hur en högskola i Sverige anpassar sin ekonomutbildning till digitaliseringen i revisionsbranschen och de förändrade krav på nyexaminerade studenter som detta kan medföra.                                Metod:  Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på böcker, vetenskapliga artiklar inom ämnena digitalisering, revisionsbranschen, utbildning och högskolor. LÄS MER