Sökning: "kanin"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet kanin.

 1. 1. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Ersbring; [2021]
  Nyckelord :kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar hos svensk djurhälsopersonal kring kopplingar mellan bristande skötsel och sjukdom hos exotiska husdjur : med fokus på kanin, marsvin och burfågel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nina Fries; Minna Roos; [2020]
  Nyckelord :exotiska arter; diagnoser; djurvälfärd; djurhälsopersonal; husdjur; skötselbrister; sjukdomstillstånd;

  Sammanfattning : De husdjur som klassas som exotiska arter är en heterogen grupp men hålls i de flesta fall i bur vilket ställer stora krav på adekvat skötsel. Många av de exotiska arterna har särskilda behov av exempelvis foder, omgivningstemperatur och luftfuktighet, något som för många djurägare kan vara svårt att tillgodose. LÄS MER

 4. 4. Crafty Conversations : Om konsthantverk, konversationer och det som händer där emellan

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Erik Sandling; [2020]
  Nyckelord :Basket; basketball; ball; bonnet; bunny; camp; charade; community; conversation; craft; crochet; dress up; easter; easter bunny; film; felting; headdress; mask; masks; needle felting; play; playful; playing; play dress up; rabbit; sewing circle; translation; Basket; boll; bollsport; camp; charad; film; filta; filtning; huvudbonad; gemenskap; hantverk; hätta; kanin; kollektiv; konsthantverk; konversation; lek; leka; lekfull; mask; masker; maskerad; påsk; påskhare; syjunta; utklädnad; video; virka; virkning; översättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kaniner, gnagare och stress : att förebygga och hantera stress för kanin, marsvin och chinchilla vid poliklinikbesök

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hanna Bernstéen; Kajsa Holmberg; [2020]
  Nyckelord :kanin; gnagare; marsvin; chinchilla; stress; förebyggande; hantering; veterinärklinik; djursjukhus;

  Sammanfattning : Kaniner, marsvin och chinchillor är bytesdjur vilket gör dem lättstressade. Det finns många tecken på stress hos dessa djur som kan vara bra att uppmärksamma. Andningspåverkan, flyktförsök och vilja att gömma sig är några tecken, men de kan även bli helt orörliga och därmed misstas för lugna. LÄS MER