Sökning: "kanon"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet kanon.

 1. 1. ATT VÄLJA SKÖNLITTERATUR I SKOLAN : En studie om lärares och elevers val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kristin Höög; Pernilla Lundberg; [2021]
  Nyckelord :litteraturundervisning; läsintresse; litterär kanon; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur skönlitteraturen eleverna läser i skolan väljs ut, om det är läraren som väljer eller om det är eleven själv som får välja och hur dessa val påverkar elevernas läsintresse. Vi har också valt att undersöka om det fanns skillnader mellan kön och inställningen till skönlitterär läsning. LÄS MER

 2. 2. Vem, vad, varför? : En läromedelsanalys om förekomsten av icke-västerländska skönlitterära författarskap och deras funktion i gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Monica Åberg; Sophie Tidén; [2021]
  Nyckelord :eurocentrism; gymnasiet; icke-västerländska författare; kanon; läromedelsanalys och svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka om och hur läromedel i svenska på gymnasiet ger möjligheter att bemöta läroplanens krav kring kulturell mångfald i samband med undervisning om och läsning av skönlitteratur. Metoderna som har använts är kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. LÄS MER

 3. 3. Vilka författare möter lärarstudenter? : En kvantitativ studie av litteraturlistor i ämneslärarutbildningen i svenska från tre lärosäten år 1980, 2000 och 2020.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Ämneslärarutbildning i svenska; Litteraturlistor; Uppsala universitet; Lunds universitet; Stockholms universitet; Kanon; Kön; Nationalitet; Tidsperiod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Internt utnyttjande av spillvärme : En förstudie till effektivisering av en pelletsproduktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Klara Sundström Kanon; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Bioenergi; Spillvärme; Pelletsproduktion; Internt;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har utnyttjande av spillvärme internt för att energieffektiviserapelletstillverkningen vid Bioenergi Luleå projekteras. Arbetet har innefattat attundersöka om det är möjligt att implementera spillvärmen i processen utan att störanuvarande produktion, vilken teknik som efterfrågas och om det blir någon vinst förföretaget. LÄS MER

 5. 5. Den onde dansken? : En studie om hur ett för-svenskt skåneländskt perspektiv synliggörs i läroböcker för årskurs 4–6 i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Skov Pedersen; [2021]
  Nyckelord :historisk kanon; makt; Skånelanden; Kalmarunionen; läromedel; läroböcker; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Sverige är ett land där det finns stora skillnader mellan historien för olika delar av landet. Skåne-landen, bestående av Skåne, Blekinge och Halland, tillhör de områden som senast blev svenska och således skiljer sig också den regionala historien från den nationella. LÄS MER