Sökning: "kanon"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet kanon.

 1. 1. Organisering i komplexitet : Gränsöverskridande samverkan, praktikaliteter och informellt arbete i strävan efter en socialt hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Miranda Kanon; [2020]
  Nyckelord :complexity; organizing; social sustainability; wicked problems; komplexitet; organisering; social hållbarhet; wicked problems;

  Sammanfattning : Bakgrund: Effekterna av det som kommit att kallas New Public Management, där offentliga verksamheter specialiserats i icke-överlappande roller och funktioner, gör det svårt att organisatoriskt hantera komplexa samhällsutmaningar. Hållbarhetsfrågor överskrider territoriella och organisatoriska gränser och dess lokala problem och lösningar utgör en del i en kollektiv och global utveckling. LÄS MER

 2. 2. -Varför spelar vi den här låten? : Om ensemblespel och dess repertoar i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Evelina Öqvist; [2020]
  Nyckelord :repertoire; ensemble; experiences; selection; canon; repertoar; ensemble; erfarenheter; urval; kanon;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med en pragmatisk ansats beskriva och diskutera hur och på vilka grunder behöriga musiklärare väljer repertoar till ensemblespel i årskurs 7 - 9. Genom att beskriva och tolka fyra musiklärares erfarenheter genom innehållsanalys av semi-strukturerade intervjuer kunde studiens resultat presenteras. LÄS MER

 3. 3. Läsa – varför då? : Förändrade attityder till litteratur i en elitskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Nora Prigorowsky; [2020]
  Nyckelord :Klassiker; kanon; skönlitteratur; attityder; statusmarkör; elitskola; kulturellt kapital; generationer; litteraturhistoria; svenskundervisning; gymnasieskolan.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to find out whether the knowledge of literature, and reading in general, is a sign of high social status in the younger generations as well as the older ones. Therefore, alumni from the elite high school Stockholms Musikgymnasium, born between 1946 and 2002, were selected as subjects for the research. LÄS MER

 4. 4. Vi hann i alla fall med Selma! : En studie av gymnasielärares syn på representation av kvinnliga författare i sin undervisning inom kursen SVenska 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Genus; kanon; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i undervisningen - en intervjustudie från förskoleklass till årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Solvang; Louise Orest; [2020]
  Nyckelord :arbetssätt; bibliotek; bibliotekarie; boksamtal; boktillverkning; didaktiska frågor; gestaltning; kanon; litteraturval; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad lärare menar att de grundar sina val av skönlitteratur i, vid högläsning och individuell läsning. Syftet är också att undersöka vilka arbetssätt lärare menar att de använder vid bearbetning av skönlitteratur. LÄS MER