Sökning: "kapacitetsoptimering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kapacitetsoptimering.

 1. 1. Kapacitetsoptimering genom standardiserat arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Julia Karlsson Bäcklund; Tina Fjällström; [2019]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; kapacitetsoptimering; DMAIC; produktionskapacitet; cykeltid; takttid; arbetsmoment; arbetssätt; slöseri; monteringslinje; reducering; variation; pilottest; efterfråga; konkurrenskraft; Lean.;

  Sammanfattning : För att möta en ökande efterfråga och samtidigt bibehålla konkurrenskraft krävs många gånger en optimering av produktionskapaciteten. Det påstås att det kan uppnås genom implementering eller utveckling av standardiserat arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Dataanalys inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Amilia Åkesson; Elin Svensson; [2018]
  Nyckelord :dataanalys; sjukvård; arbetsprocess; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sjukvården lagrar en mängd data i sina informationssystem för att kunna bedriva sin verksamhet. Dataanalys är transformation av rådata till användbar information som kan användas för planering, ledning, mätning och lärande. LÄS MER