Sökning: "kapacitetsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet kapacitetsplanering.

 1. 1. Planering för en effektiv hemtjänst - En fallstudie om kapacitetsplanering och schemaläggning inom Hemtjänsten i Kungsbacka Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Barkman; Sara Björnhager; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; schemaläggning; sjukvård; hemtjänst; Kungsbacka;

  Sammanfattning : The healthcare sector in Sweden and the rest of the world is facing many challenges with an agingpopulation and multi-morbidity. The system requires enough competent health care personnel toperform tasks, while the operations departments need to use the resources in an efficient way. LÄS MER

 2. 2. Att schemalägga läkare efter behov på Sahlgrenska Universitetssjukhus - En fallstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Larsson; Therese Särnholm; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Schemaläggning av läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus sker idag manuellt. Det är entidskrävande och komplex uppgift, eftersom flera krav skall tillfredsställas för att lyckas få rättantal läkare som bemannar verksamhetens olika avdelningar. LÄS MER

 3. 3. Körplanering i komplexa miljöer, hur kan det hanteras? : En fallstudie om körplanering på AMB industri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tina Bloom; Alen Posko; [2020]
  Nyckelord :Körplanering; tillverkning; komplexa miljöer; begränsningar; slöserier; kapacitetsplanering; AMB Industri AB;

  Sammanfattning : Titel: Körplanering i komplexa miljöer, hur kan det hanteras? - En fallstudie om körplanering på AMB Industri. Bakgrund: Tillverkande företag har genom alla tider sökt nya sätt att öka sin konkurrenskraft. Ett av dessa verktyg är förbättringar i utnyttjandet av de interna resurserna, varav en del är produktionsplanering. LÄS MER

 4. 4. A simulation-based approach to test the performance of large-scale real time software systems

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Muhammad Waqas; [2020]
  Nyckelord :Simulation; Machine Learning; Dynamic Modeling; Performance testing of real time systems; Capacity Planning; Simulering; maskininlärning; dynamisk modellering; prestandatestning av realtidssystem; kapacitetsplanering;

  Sammanfattning : Background: A real-time system operates with time constraints, and its correctness depends upon the time on which results are generated. Different industries use different types of real-time systems such as telecommunication, air traffic control systems, generation of power, and spacecraft system. LÄS MER

 5. 5. Hantering av efterfrågevariationer i utgående transporter : En fallstudie om transporter & efterfrågevariationer hos Mejeriproducenten AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Hall; William Smygegård; [2020]
  Nyckelord :Mejeriprodukter; FMCG; efterfrågevariationer; kapacitetsplanering; resursutnyttjande; ruttplanering; fyllnadsgrad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Detaljhandelns utveckling har lett till en mer kundorienterad marknad. Samtidigt innehåller livsmedelsindustrin FMCG som kännetecknas av kort produktlivslängd och ledtid. Det innebär att företagen måste vara beredda på variationer i efterfrågan. Dessa efterfrågevariationer försvårar arbetet mot jämna materialflöden. LÄS MER