Sökning: "kapacitetsteorin"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kapacitetsteorin.

 1. 1. Världens första jämställda fredsavtal? : en kvalitativ innehållsanalys av det colombianska fredsavtalets potential att förbättra kvinnors situation utifrån Nussbaums kapacitetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Svanström; [2017]
  Nyckelord :fredsavtal; 2016; colombia; FARC; övergångsrättvisa; kvinnors rättigheter; kvinnligt fredsbyggande; martha c. nussbaum; kapacitetsteorin; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I november 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering som markerar en väg mot en fredlig lösning på den 50 år långa väpnade konflikten. Fredsavtalet är början på en ny epok av kvinnligt fredsbyggande, med mycket fokus på jämlikhet och ökat kvinnligt inflytande riktar avtalet särskilt mycket insatser för att stärka kvinnors position i Colombia. LÄS MER

 2. 2. Papperslösa barns rätt till utbildning : en undersökning om huruvida olika grundskolor inom Malmö stad uppfyller papperslösa barns rätt till en likvärdig utbildning i praktiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nanna Rasmussen; [2017]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; papperslösa elever; likvärdig utbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur väl papperslösa barns rätt till utbildning uppfylls i praktiken med utgångspunkt i Malmö stad och om medborgarskapet har någon inverkan för dess uppfyllande. För att få svar på dessa frågor har fyra olika grundskolor inom Malmö stad samt Anders Rubin, kommunalråd med beredningsansvar för skola och utbildning blivit intervjuade. LÄS MER

 3. 3. Universalitet i olika skepnader : utveckling i dialog mellan Nussbaum och Spivak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Ley; [2013]
  Nyckelord :Gayatri Spivak; kapacitetsteorin; Martha Nussbaum; progressivitet; postkoloniala studier; humanvetenskap; universalitet; utveckling; Human rights; Mänskliga rättigheter; Social Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The meaning of a concept tends to be quite different depending on the context in which the concept is used. In analysing issues such us development theory it appears that different scholars have rather different opinions about the actual meaning of development. LÄS MER

 4. 4. Omöjliga Möjligheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Bim Palmqvist; [2012]
  Nyckelord :Human Rights; mänskliga rättigheter; capabilities approach; kapacitetsteorin; equal opportunities; deontology; teleology; positive rights; positiva rättigheter; negative rights; negativa rättigheter; equality; jämlikhet; liberty; frihet; justice; rättvisa; neoliberalism; nyliberalism; social liberalism; socialliberalism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The idea of human rights is that they are assumed to derive from some innate feature that all humans possess. Furthermore the definition of human rights lacks any urgent requests or claim of state responsibility. This allows a terminology regarding equal opportunities. LÄS MER