Sökning: "kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 3236 uppsatser innehållade ordet kapital.

 1. 1. Arbetarklassens ”Paradise Hotel” : en kritisk diskursanalys av klasskonstruktioner och populärkulturens Reality-TV

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Lisa Helgertz; Agnes Jörlin; [2022]
  Nyckelord :Ful-finkultur; reality-tv; klass; smakdistinktioner; kapital; moral; intimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reality programmet Paradise hotel skapade stor debatt om formatet som sådant efter misstänkta sexuella övergrepp 2021. Skeendet fick stor plats på samtalsagendan såväl som på etablerade kultursidor. Frågor väcktes om reality-formatets lämplighet och huruvida det är en del av populärkulturen, som är värd att bevara eller förändra. LÄS MER

 2. 2. Jag pratar gärna om Jesus eller Muhammed men rör inte min tro : En kvalitativ intervjustudie om det representativa klassrummet och eleven som resurs under religionskunskapslektionerna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ellen Tinggren; [2022]
  Nyckelord :Representation; resurs; religion; konflikt; kulturellt kapital; socialt kapital; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This study presents the ways secondary school students and their teachers view representation in religious education lessons and how to use the students as a resource for education. With the help of eight qualitative interviews with three certified religious education teachers and five of their students, material was collected to be analysed and discussed in the light of earlier research and Pierre Bourdieu’s theory on religious and symbolic capital. LÄS MER

 3. 3. Skolsegregation : En studie om hur skolledare upplever och arbetar med skolsegregation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mohamed Al-Edili; Oscar Ankell Mattisson; [2022]
  Nyckelord :Skolsegregation; socioekonomiskt utsatta områden; boendesegregation; fritt skolval; högindex skolor;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Utgångspunkten i studien är att belysa problematiken kring skolsegregationens påverkan på elevers skolresultat. Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare samt skolnämnden upplever skolsegregation. Studien har en teoretisk ansats där Bourdieus teorier om kapital, fält och habitus appliceras på resultatet. LÄS MER

 4. 4. Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alice Björck; [2022]
  Nyckelord :affärsjuridik; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; Juridik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. LÄS MER

 5. 5. Konsten att mäta förtroende : En komparativ studie av kopplingen mellan politiskt förtroende och socialt kapital i Skarpnäck och Bromma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rahwa Medhane; Nadja Peedu; [2022]
  Nyckelord :Trust; social capital; parliament; government; social institutions; political interest; political knowledge; Skarpnäck; Bromma; Förtroende; tillit; socialt kapital; politiskt intresse; politisk kunskap; Skarpnäcks stadsdelsområde; Bromma stadsdelsområde; riksdag; regering; samhällsinstitutioner;

  Sammanfattning : The Swedish citizens' trust towards politics is decreasing. This examination's purpose is to investigate the citizens' trust towards the Swedish parliament, government and social institutions in the two Swedish suburbs Skarpnäck and Bromma. LÄS MER