Sökning: "kapitalandelsbevis"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kapitalandelsbevis.

  1. 1. Kapital- och vinstandelslån : En studie av gällande rätt och användningsområden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Axel Helle; [2012]
    Nyckelord :Kapitalandelslån; vinstandelslån; kapitalandelsbevis; vinstandelsbevis;

    Sammanfattning : .... LÄS MER