Sökning: "kapitalbindning"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet kapitalbindning.

 1. 1. Pandemins effekter på lagerhållning och kapitalbindning: En studie på tre tillverkande företag och dess prioriteringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Andersson; Maja Hansson-Mild; [2023-08-30]
  Nyckelord :Redovisning; kapitalomsättningshastighet; vinstmarginal; lönsamhet; pandemi; kapitalbindning; lagerhållning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Pandemin drabbade företag på olika sätt, tillverkande företag fick problem med att producera Just-in-Time, till följd av materialbrist. Därför var det intressant att studera hur företagen valde att prioritera mellan att bibehålla den ekonomiska effektiviteten mot att öka lagernivåerna. LÄS MER

 2. 2. Kapitalbindning – det gamla nya? - En kvalitativ studie kring lagerhållningsstrategier och osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Svensson; Herman Axtelius; Jacob Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Osäkerhet; effektivisering; lagerhållning; just-in-time; just-in-case.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: What inventory management strategy do companies implement during uncertainty? Is the just-in-time model outdated? Purpose: The study aims to explore how uncertainties in the external environment influences companies' inventory management practices. Methodology: This thesis employs an abductive quantitative research approach, utilizing an interview and questionnaire to support empirical findings. LÄS MER

 3. 3. Reducering av kapitalbindning hos producerande SME:s

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Marcus Lindström; Anton Makushenko; [2022]
  Nyckelord :Make to order MTO ; Make to stock MTS ; Small medium enterprises SME ; Kapitalbindning.;

  Sammanfattning : Introduktion: Små till medelstora företag (SME) innefattar 99.9% av alla aktiva verksamheter i Sverige. SME:s är företag som har begränsade ekonomiska resurser. Begränsade resurser kan leda till att verksamheter producerar produkter till lager i rädslan om att gå miste om leveranser, vilket skapar ett uppbundet kapital i färdigvarulagret. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialflöde i mellanlagerför stångstål

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Aaron Asgodom; [2022]
  Nyckelord :Material handling; Material flow; Traceability; ABC-Classification; Materialhantering; Materialflöde; Spårbarhet; ABC-klassificering;

  Sammanfattning : Damasteel är ett företag som tillverkar damaskusstål genom en process av pulvermetallurgiståltillverkning som sker med hjälp av en gasatomiseringprocess. Då Damasteels verksamhet växer har företaget köpt en ny lokal nära produktionsanläggningen. Avsikten är att den nya lokalen ska ersätta det nuvarande mellanlagret. LÄS MER

 5. 5. Reducering av kapitalbindning orsakad av materialflöden : Fallstudie på företaget Kitron AB

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Elin Rejgård; Nikita Chouhan; [2022]
  Nyckelord :Capital tied up; Value stream map; Lean production; Lead time; Kapitalbindning; Värdeflödesanalys; Lean Production; Ledtid;

  Sammanfattning : Arbetet har utförts vid Tekniska Högskolan i Jönköping där en studie har genomförts i samarbete med Kitron AB som är ett elektroniktillverkande företag. Kitron strävar efter att reducera kapitalbindningen för att vara kostnadseffektiva och därmed hålla hög konkurrenskraft. LÄS MER