Sökning: "kapitalbindning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet kapitalbindning.

 1. 1. Påverkande faktorer på lagernivå för leverantörsstyrda konsignationslager

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Måns Persson; Simon Sajland; [2019]
  Nyckelord :Lagernivå; leverantörsstyrda konsignationslager; påfyllnadsstrategi och regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Agentteorin behandlar förhållandet mellan två parter, till exempel en leverantör (agent) och en kund (principal), med fokus att bland annat hitta det mest effektiva kontraktet. Trots att relationen regleras av ett kontrakt kan det uppstå situationer där agentens agerande inte behöver ligga i linje med principalens intressen. LÄS MER

 2. 2. Identifiering och värdering av förbättringsarbeten : en fallstudie i ett tillverkande företag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Bolsing; Kristoffer Skobowytsh-Okolot Calapis; [2019]
  Nyckelord :förbättringsarbete; 5S; SMED; PDSA; pick-diagram; TAK; 5 varför;

  Sammanfattning : Rapporten redogör en fallstudie av ett producerande företag i västra Sverige. Företaget är ett typiskt medelstort expanderande företag med typiska problem; hög kapitalbindning, få standardiserade arbetssätt och bristande struktur i sina projekt. LÄS MER

 3. 3. Effektiviserad lagerhantering av reservdelar för minskad kapitalbindning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Madelene Karlsson; Sandra Hagevall; [2019]
  Nyckelord :Spare part; inventory; inventory management; tied up capital; economic order quantity; Reservdel; lager; lagerhantering; kapitalbindning; ekonomisk orderkvantitet;

  Sammanfattning : Spare parts are, for many companies, a complex product to logistically handle. This is in part due to the varying characteristics and sporadic demand patterns of spare parts. Obstacles can often arise when companies utilize the same approach to their spare parts stock as they do with their general warehouse manufacturing inventory. LÄS MER

 4. 4. Estimering av förändrad lagerhållningskostnad när en slutprodukts framställning övergår från att tillverkas enligt en MTO-strategi till en ATO-strategi : En fallstudie utförd hos Bosch Rexroth Mellansel AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Stjernqvist; Jonathan Grant; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På dagens hårt konkurantutsatta marknader tvingas företag hitta nya sätt för att kunna tillhandahålla ett större produktsortiment och samtidigt kunna förse sina kunder med produkter på kortare ledtid. För att kunna åstadkomma detta blir det allt vanligare att företag idag styr sin produktion utifrån en assemble-to-order-strategi (ATO). LÄS MER

 5. 5. Ökad lageromsättningshastighet genom utvärdering av nuvarande lagerhållningsmetod : med fokus på säkerhetslager och beställningspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Martin Molin; David Sörensen; Joel Öberg; [2018]
  Nyckelord :ABC-analys; Säkerhetslager; Beställningspunkt; Lageromsättningshastighet; Kapitalbindning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har bedrivits på Högskolan i Borås med företaget Ludvig Svensson AB (LSAB) som ”case”. Arbetets inriktning har varit att analysera färdigvarulagret med ambitionen att uppnå förbättringsmetoder. De nya arbetssätten ska i slutändan kunna generera en snabbare lageromsättningshastighet. LÄS MER