Sökning: "kapitalbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet kapitalbrist.

 1. 1. Fortlevnadssignaler före verksamhetens upphörande : En studie av svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Lundström; Linnéa Åström; [2019]
  Nyckelord :Going concern; going concern warning; balance sheet for liquidation purposes; non-financial key figures; signaling theory; stakeholder theory; bankruptcy; financial key figures; Fortlevnad; fortlevnadsvarning; kontrollbalansräkning; icke-finansiella nyckeltal; signalteori; intressentteori; konkurs; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Varje år avslutas tusentals företagskonkurser, dessa leder till konsekvenser för både företaget, intressenter och samhället. Behovet av att kunna upptäcka varningssignaler innan konkursen är ett faktum och behovet att åtminstone mildra de negativa konsekvenserna som kommer till följd av att en verksamhet upphör är stort. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsperiodens början och slut för styrelseledamöter i ett aktiebolag i samband med kapitalbrist enligt 25 kap. ABL.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jennifer Said; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsperioden; Styrelseledamöter; Kapitalbrist; 25 kap. ABL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Companies Act contains provisions on compulsory liquidation due to capital shortage in Chapter 25, sections 13–17 § ABL where the purpose of the regulations is to set a limit on how far a loss-making activity may be continued before the business must be interrupted by liquidation. Critical capital shortage means that the company's equity is less than half of the registered share capital. LÄS MER

 3. 3. Tvångslikvidation vid kapitalbrist : borgenärsskyddet i ljuset av ekonomisk teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Kern Fahlander; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Borgenärsskyddet i aktiebolagslagen : Är aktiebolagslagens borgenärsskyddsregler, för icke-anpassade borgenärer, ändamålsenliga?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Livehed; Sebastian Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Icke-anpassade borgenärer; aktiebolagsrätt; borgenär; ändamålsenlighet; aktiebolagslagen; ABL; värdeöverföringsreglerna; låneförbudsreglerna; bundet kapital; minimikapitalregeln;

  Sammanfattning : Med hjälp av förarbeten, propositioner och doktrin i en samlad bedömning får man en uppfattning av vilka borgenärsskydden är, samt hur långt de sträcker sig. Att endast använda begreppet borgenär kan dock medföra missförstånd och en ofullständig bild av verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i ett aktiebolag - När råder skäl att anta?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sanna Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Skäl att anta; handlingsschema; kritisk kapitalbrist; reason to assume; action schedule; capital deficiency; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska lagstiftningen angående det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöter i ett aktiebolag enligt 25 kap. 18 § ABL ser ut. Mer specifikt är syftet att undersöka när ansvaret aktualiseras samt hur rekvisitet skäl att anta kritisk kapitalbrist enligt 25 kap. 13 § p. LÄS MER