Sökning: "kapitalbristreglerna"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kapitalbristreglerna.

 1. 1. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i ett aktiebolag - När råder skäl att anta?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sanna Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Skäl att anta; handlingsschema; kritisk kapitalbrist; reason to assume; action schedule; capital deficiency; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska lagstiftningen angående det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöter i ett aktiebolag enligt 25 kap. 18 § ABL ser ut. Mer specifikt är syftet att undersöka när ansvaret aktualiseras samt hur rekvisitet skäl att anta kritisk kapitalbrist enligt 25 kap. 13 § p. LÄS MER

 2. 2. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ulf Jämhammar; [2017]
  Nyckelord :tvångslikvidation; kapitalbrist; personligt; betalningsansvar; medansvar; rättelse; styrelseledamot; tillträdande; avgående; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Grundtanken med aktiebolag som bolagsform är att den ekonomiska risken inte ska överstiga insatt kapital. Det finns i aktiebolagslagen ingen direkt koppling mellan bolagets företrädare och bolaget som är en egen juridisk person. LÄS MER

 3. 3. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 4. 4. Kapitalbristreglerna : ur funktion?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Ullberg; [2017]
  Nyckelord :Associationsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag - ett effektivt påtryckningsmedel eller en regel utan verkan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christine Ringborg; [2017]
  Nyckelord :associationsrätt; civilrätt; medansvar; styrelseledamöter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar reglerna om tvångslikvidation vid kritisk kapitalbrist och särskilt det personliga betalningsansvar, s.k. medansvar, som kan drabba styrelseledamöter i aktiebolag enligt 25 kap. 18 § ABL. LÄS MER