Sökning: "kapitalintensiva företag"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kapitalintensiva företag.

 1. 1. Strategic Proposals for Sustainable Supply Chains in the Fast Fashion Industry : Exploring ways to incorporate concepts and methods to confront the damaging effects of the industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Adil Abdulgadir; Imad Abdulgadir; [2020]
  Nyckelord :Fast Fashion; Supply Chain; Sustainability; Sustainable Fashion; Slow Fashion; Supply Chain Management; Snabbmode; Försörjningskedja; Hållbarhet; Hållbar mode; Långsam mode; Ledning av försörjningskedja;

  Sammanfattning : Accounted as the second largest cause of pollution, the fashion industry is only behind the petroleum industry worldwide. In recent decades, the supply chains of retail companies have become international with the growth of a global economy. LÄS MER

 2. 2. Påverkar grundaren aktiekursens utveckling efter en IPO? : En studie av svenska biotech-bolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oliver Gabrielsson; Victor Mofjell; [2018]
  Nyckelord :Biotech; IPO; founder imprint; founder influence; market signals; stock performance; Biotech; IPO; grundarens avtryck; grundarens påverkan; marknadssignaler; aktiekursutveckling;

  Sammanfattning : Marknaden för biotech-relaterade produkter är komplex och har ökat explosionsartat de senaste åren. Bolag som verkar inom denna bransch är ofta kapitalintensiva och tungt beroende avforskning för att lyckas i det långa perspektivet. Utbudet av biotech-relaterade produkter möteren ständigt överväldigande efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulering bland svenska företag före konkurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Israelsson; Felix Eriksson; Casper Sparrings; [2018]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; konkurs; modifierade Jones-modellen; svenska företag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om svenska företag resultatmanipulerar åren innan konkurs. Dessutom syftar denna studie till att undersöka om mängden resultatmanipulering åren innan konkurs korrelerar med hur kapitalintensiva företagen är och med företagens storlek. LÄS MER

 4. 4. Medelstora företags kapitalstruktur och lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Albin Edgren; Henri Käkönen; [2018]
  Nyckelord :Capital structure; profitability; debt; trade off; pecking order; medium-sized companies; Kapitalstruktur; lönsamhet; skuldandel; trade off; pecking order; medelstora företag;

  Sammanfattning : Bakgrund Forskningen kring kapitalstrukturens påverkan på lönsamhet har fått vitt skilda resultat, en del resultat pekar på att en högre andel lån är fördelaktigt och andra resultat tyder på det motsatta. Orsaker till detta kan bero på exempelvis olika förutsättningar i olika länder, branscher och företagsstorlekar. LÄS MER

 5. 5. Användningen av investeringskalkyler för kapitalintensiva investeringsprojekt : Fallstudier i den tidiga fasen av investeringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Backteman; Johanna Ejnestrand; [2017]
  Nyckelord :Traditionella investeringskalkyler; kapitalintensiva investeringar; investeringsprocessens tidiga fas;

  Sammanfattning : De traditionella investeringskalkylerna används under investeringsprocesser för kapitalintensiva investeringar trots att de kritiserats för att vara otillräckliga.  Det råder dock olikheter i hur de används i den tidiga fasen av processen innan ett beslut är taget. LÄS MER