Sökning: "kapitalism"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet kapitalism.

 1. 1. Teologi och ekonomisk utveckling. En narrativ analys av två teologiska perspektiv på marknadsekonomins globalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Liv Nyman; [2021-06-08]
  Nyckelord :Deirdre McCloskey; ”The Greed Line”; Brent Waters; Ha-Joon Chang; Dani Rodrik; narrativ analys; politisk teologi; ekonomisk utveckling; globala marknader; kapitalism; ekonomisk fördelning; rättvisa; frihandel vs. protektionism;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en narrativ analys av två teologiska texter, vilka diskuterar ekonomiskutveckling och global handel utifrån olika ekonomiska och historiska argument – förutom det kyrkohistoriska och bibelvetenskapliga raster som utgör deras teologiska argumentation.Utgångspunkten för analysen i uppsatsen är att de olika perspektiven i utvecklingsdebatten utgörolika berättelser, eller narrativ, vilkas ’story-lines’ skiljer sig åt beroende på vilka ekonomiskateorier och idéer som används, liksom vilka historiska förlopp som framhålls och vad de anses ha för orsak och verkan. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på kris : En studie om opinionsmedia kring coronakrisen och dess potential för perspektivtagande i samhällskunskapsundervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alexander Lejon; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen söker jag genom en kvalitativ mediaanalys av Aftonbladets och SvD:s ledarsidor beskriva de perspektiv på offentligt och privat som framträder kring coronakrisen inledning under senvintern/våren 2020. Genom att beskriva ledarsidornas berättelser kring en samtida händelse söker jag synliggöra deras ideologiska perspektiv. LÄS MER

 3. 3. When self-care meets body hair : en fallstudie på emotionell cool-kapitalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Ebba Nilsson; Mimmi Thorén; [2021]
  Nyckelord :Emotionell kapitalism; Instagram; postfeminism; transparens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi ser en förändring i relationen mellan det samtida individualiserade jaget och en ny typ av emotionell marknadsföring. Genom att undersöka det svenska rakhyvel-företaget Estrids Instagramflöde och image tar vi reda på om och hur dessa kan tänkas genomsyras av denna emotionella cool-kapitalism. LÄS MER

 4. 4. Vad är (eko)logiskt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hållbarhetens konstruktion

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktor Landén; Emma Ingemann; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability discourse; Tradera; Myrorna; Market communication; Discourse; Critical discourse analysis; Multimodal critical discourse analysis; Ideology; Secondhand market; Thrift shop; Circular market; Hållbarhet; Hållbarhetsdiskurs; Tradera; Myrorna; Marknadskommunikation; Diskurs; Kritisk diskursanalys; Multimodal kritisk diskursanalys; Ideologi; Andrahandsmarknad; Second Hand; Cirkulär marknad;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett välanvänt begrepp som förekommer inom flera områden. Vad hållbarhet anses vara må uppfattas som självklart, men hur begreppet och diskursen konstrueras, är inte lika självklart. LÄS MER

 5. 5. Weaponised Design : En studie om hur makt, kapitalism, brist på etik och konsekvenstänk kan leda till skadligt bruk av design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Malmliden; Agnes Wollner; [2021]
  Nyckelord :design; power; consequence; design ethic; capitalism; weaponised design; infrastructure; supply chain; usability; dark pattern; design; makt; konsekvens; designetik; kapitalism; weaponised design; infrastruktur; försörjningskedjan; användbarhet; dark pattern;

  Sammanfattning : Informationssystemen blir en allt större del av vår vardag och ger oss nya möjligheter attinteragera med varandra men det är dess design som bestämmer hur vi gör det. Genomanvändningen av system genereras mängder av värdefull information om oss ochproblematiken uppstår när system, direkt eller indirekt, skadar användare. LÄS MER