Sökning: "kapitalism"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet kapitalism.

 1. 1. “All a bad b*tch need is money” -en kritisk analys av ambivalensen mellan feminism och kapitalism i musikvideor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalia Dalmer; Lisa Strålin Åsberg; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; femvertising; hiphop; kapitalism; kommersialisering; male-gaze; multimodal; kritisk; musikvideo; objektifiering; populärkultur;

  Sammanfattning : This article argues for the ambivalence between the use of feminist discourses in commercial purposes as the music industry and popular culture is driven by capitalist logic. The issue is analyzed with a multimodal discourse analysis. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om att bli självförsörjande - En kvalitativ studie av drivkrafterna till att bli självförsörjande när det kommer till matproduktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Beatrice Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Självförsörjning; ekologiskt habitus; permakultur; klimatmedveten; självhushållning; konsumtion; kapitalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att förstå varför en viss grupp av människor strävar efter att bli självförsörjande när det kommer till sin matproduktion. Med hjälp av Bourdieus teoretiska begrepp habitus, som senare har vidareutvecklats inom miljörörelsen till ett ekologiskt habitus, kommer jag att analysera informanternas drivkrafter. LÄS MER

 3. 3. Den hållbara trenden: Lindex & Your Smart Wardrobe – en visuell analys om ett klädföretags visuella kommunikation kring hållbart mode

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Ginman; [2020]
  Nyckelord :grafisk design; hållbart mode; klädindustrin; grönmålning; grön kapitalism; visuell analys; diskursanalys;

  Sammanfattning : Grafiska designers har ett ansvar när det kommer till framtagande av klädföretags hållbarhetsprofil. Uppsatsen syftar till att undersöka klädföretaget Lindex visuella kommunikation kring hållbart mode och om den kan anses strategiskt motsägelsefull. LÄS MER

 4. 4. Systembolagets kommunikation i reklamfilmer -En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Lindmark; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; multimodal kritisk diskursanalys; socialsemiotik; social marknadsföring; reklamfilmer; Systembolaget; samhällsuppdrag;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att granska vad Systembolaget förmedlar i sina reklamfilmer och hur det förmedlas. Genom en kvalitativ utgångspunkt, den multimodala kritiska diskursanalysen och semiotiska resurser urskiljs dolda budskap i reklamfilmerna. LÄS MER

 5. 5. Medborgarfabriken: produktionen av den (o)hållbara samhällsmedborgaren i den svenska skolan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Nylander; [2019]
  Nyckelord :Skola; nyliberala värden; hållbar utveckling; diskurs; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi står kanske inför en av vår tids största samhällsutmaningar då forskare menar att vi är på väg att möta den sjätte massutrotningen. Kontinuerligt rapporteras det om hur djurbestånd dör ut och om diverse klimatkatastrofer vilket till stor del beror på mänsklig aktivitet. LÄS MER