Sökning: "kapitalistisk marknadsekonomi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kapitalistisk marknadsekonomi.

 1. 1. Företagsanalys och shareholding

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Norén; Ulrik Norén; Hans-Erik Wahll; [2007-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Under år 2006 förvärvade Cevian Capital AB, med dess företrädare Christer Gardell och Lars Förberg i spetsen, en aktiepost i det svenska företaget Volvo. Detta skapade starka reaktioner i såväl det svenska näringslivet som hos svenska politiker, vilket kom att avspeglas i media. LÄS MER

 2. 2. SAMHÄLLSANDA, MONSTERRENOVERINGAR OCH STUKADE SJÄLVFÖRTROENDEN : En kritisk diskursanalys av amerikansk välgörenhets-TV

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Folkesson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att diskursanalytiskt kritiskt granska den sorts amerikanska TV-program som tematiserar underhållande välgörenhet för att påvisa att de ur flera aspekter understödjer en kapitalistisk marknadsekonomi. Med stöd av bland annat Norman Faircloughs diskursteori och analysmetod samt Pierre Bourdieus sociologiska teoribygge om klass och smak så har jag valt att i tre näranalyser söka reda på hur olika deltagares utsatthet och klasstillhörighet gestaltas och hur programmens åtgärder iscensätts och rättfärdigas. LÄS MER

 3. 3. FOSS - Aspekter på fri programvara och öppen källkod i en fri marknadsekonomi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Per Bökman; Claes Jönsson; [2005]
  Nyckelord :ekonomi; FOSS; open source; free software; affärsmodeller; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Med denna uppsats vill vi ge läsaren en uppfattning om vad Free Software och Open Source (FOSS) handlar om och mer specifikt analyseras huruvida FOSS kan fungera i en kapitalistisk värld eller inte. Den grundläggande idén med Free Software och Open Source, eller fri programvara och öppen källkod, är att ge varje användare av ett datorprogram rätten att fritt köra, undersöka, ändra och vidaredistribuera programmet. LÄS MER