Sökning: "kapitalkostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet kapitalkostnader.

 1. 1. Elproduktionskostnad för kärnkraft och vindkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Kasper Nilson; Anton Tuvlind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten syftar till att ta fram elproduktionskostnad för ny kärnkraft och vindkraft i Sverige. Tidsperspektivet är investeringar som gjorts nyligen i kraftslagen eller som görs idag. Elproduktionskostnad är endast en del av det konsumenten betalar för på sin elräkning. LÄS MER

 2. 2. Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse? : En kvantitativ studie om sambandet mellan ett företags utdelningspolicy och företagets genomsnittliga kapitalkostnad hos svenska noterade företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Kindlund; Andreas Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Dividend policy; Weighted average cost of capital; Signaling theory; The irrelevance of a dividend policy; Trade-off theory; Utdelningspolicy; Genomsnittlig kapitalkostnad; Signalteori; Utdelningspolicyns irrelevans; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse?   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Pontus Kindlund och Andreas Wallgren   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018–01   Syfte: Tidigare forskning undersöker oftast utdelningspolicyns betydelse för investerarna. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och frivillig redovisning : Påverkar könsfördelningen i ledningen svenska börsnoterade företags frivilliga redovisning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Romppala; Boel Boija; [2018]
  Nyckelord :Könsfördelning; företagsledning; styrelse; verkställande direktör; ekonomidirektör; frivillig redovisning; informationsgivning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på om könsfördelningen i företagsledningen hos svenska börsnoterade företag påverkar den frivilliga information som redovisas i årsredovisningar. Data har samlats in från databaser och manuellt från årsredovisningar. LÄS MER

 4. 4. Bostadsrättsföreningars redovisning - En explorativ studie om komplexiteten kring bostadsrättsföreningars redovisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Ulf; Emma Hansson; Maja Kjellgren; [2018]
  Nyckelord :Avskrivning; Bostadsrättsförening; Jämförbarhet; Redovisningsregelverk; Rättvisande bild; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att identifiera hur experter inom ämnet upplever att de befintliga regelverken K2 och K3 lämpar sig för bostadsrättsföreningar. Lämpligheten värderas med utgångspunkt i om regelverken resulterar i en rättvisande bild av bostadsrättsföreningars ekonomiska ställning, samt hur de påverkar jämförbarheten mellan bostadsrättsföreningar. LÄS MER

 5. 5. Utilization and evaluation of the Swedish incentive scheme for the regulatory period 2016-2019

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Berina Fazlagic; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The distribution system operators in Sweden act under monopoly, whichmeans that some of its operations and functions are regulated by thegovernment authority Swedish Energy Market Inspectorate (Ei). A centralpart of Ei's task is to determine the revenue cap for all distribution systemoperators. LÄS MER