Sökning: "kapitalmarknadsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kapitalmarknadsrätt.

 1. 1. Europe Calls →FEBI eller ESEC? : - Financial European Bureau of InvestigationellerEuropean Securities and Exchange Commission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattis Spansk; [2021]
  Nyckelord :penningtätt; money laundering; aml; finansmarknadsrätt; finans; kapitalmarknadsrätt; EU; USA; compliance; risk; governance;

  Sammanfattning : Min ambition är att med aktuellt material samt med en handfull adekvata metoder pröva mintes om att det krävs en central europeisk myndighet, med såväl polis, åklagare som domstol,som är underställd justitiedepartementen med fullt mandat för att komma tillrätta med en utavvår tids största globala organiserade brottsligheter, Penningtvätt. Detta hotar samhälletsförtroende för kapitalmarknaderna, kan leda till finansiell systemkris och på det stora helasåledes vårt moderna sätt att leva. LÄS MER

 2. 2. Moderbolags ansvar för dotterbolag : Särskilt vad gäller dotterbanks efterlevnad av penningtvättsregelverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vanessa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bankkoncerner; moderbolag; dotterbank; penningtvätt; koncernintresse; koncernrätt; tysk koncernrätt; aktiebolagsrätt; kapitalmarknadsrätt;

  Sammanfattning : Critical failings with AML-compliance have been observed in multiple Swedish banks over a period of time. The banks referred to often have complex organisational structures, where a parent company owns several subsidiaries, and the companies within the group are limited liability companies, LLCs. LÄS MER

 3. 3. Förbudet mot marknadsmanipulation : En analys av skiljelinjen mellan tillåtna aktiviteter och marknadsmanipulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Nordfäldt Laws; [2020]
  Nyckelord :Marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; aktiemarknadsrätt; kapitalmarknadsrätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras skiljelinjen mellan tillåtna aktiviteter och marknadsmanipulation. Analysen företas utifrån ett de lege lata såväl som ett de lege ferenda perspektiv. Analysen de lege lata inleds med att tolka och systematisera art. 12. LÄS MER

 4. 4. Insiderinformation – En utredning av begreppets definition i artikel 7 MAR och dess förenlighet med förordningens bakomliggande syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sophia Reutercrona; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; EU-rätt; kapitalmarknadsrätt; insiderinformation; MAR; marknadsmissbruksförordning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On 3 July 2016, Regulation (EU) No 596/2015 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse, market abuse regulation (MAR), entered into force. MAR has been criticized due to its allegedly vague provisions and for straining issuers with extensive administration in order for them to comply with the regulation. LÄS MER

 5. 5. Equity Crowdfunding : Equity Crowdfunding i förhållande till spridningsförbudet i 1 kap. 7 § ABL och prospektskyldigheten i 2 kap. 1 § LHF ur ett ny- och småföretagarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Nellström; [2015]
  Nyckelord :Equity Crowdfunding; Prospectus; Equity Crowdfunding; Crowdfunding; Gräsrotsfinansiering; Spridningsförbudet; Bolagsrätt; Kapitalmarknadsrätt; Prospekt; Aktiebolag;

  Sammanfattning : För att kunna utveckla en produkt eller en affärsverksamhet är tillgången till finansiering mycket betydelsefull för företag. Nystartade och mindre företag stöter ofta på patrull när de försöker anskaffa kapital från traditionella finansieringskällor såsom banker och riskkapitalister. LÄS MER