Sökning: "kapitaloptimering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kapitaloptimering.

  1. 1. Prioritering av kapitalrationaliseringsprojekt

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Kristina Johansson; [2012]
    Nyckelord :Kapitalrationalisering; kapitaleffektivitet; kapitaloptimering; prioritering; sysselsatt kapital; arbetande kapital;

    Sammanfattning : Med bakgrund av de senaste årens turbulens på världens kapitalmarknader, ökad globalisering med tillhörande konkurrens av kapital, tillsammans med i Sverige allt mer ”slimmade” företagsorganisationer bör det finnas en drivkraft för att frigöra kapital från verksamheten för att kunna användas till andra ändamål, såsom nya investeringar. Kapital finns bundet i olika tillgångar och skulder i ett företag, men hur väljer ett företag område för att uppnå mest effekt av kapitalrationaliseringen? Befintlig teori tar upp hur kapitalrationalisering kan uppnås i respektive tillgång eller skuld med olika metoder och att bedriva kapitalrationaliseringsprojekt kräver tid och engagemang. LÄS MER