Sökning: "kapitalpensionsförsäkring"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kapitalpensionsförsäkring.

  1. 1. Kapitalförstärkning/kapitalpensionsförsäkring - behövs en starkare reglering?

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Lotta Sörensson Ostler; [2007-02-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Jag har i min uppsats kunnat konstatera att kapitalförsäkringar och kapitalpensionsförsäkringar är två mycket användbara konstruktioner om man vill komma förbi vissa lagar eller utnyttja vissa luckor i systemet. Inledningsvis har jag granskat försäkringarna som sådana, vad det innebär att inneha en försäkring skattemässigt och jämfört dom med varandra och jag jämför även kort med IPS. LÄS MER