Sökning: "kapitalstruktur c uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kapitalstruktur c uppsats.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar val av kapitalstruktur? : En kvantitativ studie avseende 226 bolag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Hansen; Robert Sandberg; [2015]
  Nyckelord :debts; growth; profitability; size; age; tangible asset; sector; skuldsättning; tillväxt; lönsamhet; storlek; ålder; materiella tillgångar; bransch;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Vilka faktorer påverkar val av kapitalstruktur? – En kvantitativ studie avseende 226 bolag på Stockholmsbörsen.   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Anna Hansen och Robert Sandberg   Handledare: Peter Lindberg   Examinator: Stig Sörling   Datum: 2015 – maj   Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar val av kapitalstruktur i bolag på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 2. 2. Hur och av vad påverkas skuldsättningsgraden i finanskriser? : - En studie av sex branscher på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gabriella Karacsonyi; Carl Helin; [2014]
  Nyckelord :D E ratio; capital structure; finance; tangible assets; growth; industry association; firm size; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur; finansiering; materiella anläggningstillgångar; tillväxt; bransch; företagsstorlek;

  Sammanfattning : Titel: Hur och av vad påverkas skuldsättningsgraden i finanskriser? - En studie av sex branscher på Stockholmsbörsen. Nivå: C-uppsats i företagsekonomi, kandidatnivå Författare: Gabriella Karacsonyi och Carl Helin Handledare: Peter Lindberg och Arne Fagerström Datum: 2014 - maj Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska företags skuldsättningsgrad ser ut vid finanskriser och vilka samband denna variabel uppvisar med variablerna branschtillhörighet, tillväxt, företagsstorlek och materiella anläggningstillgångar. LÄS MER

 3. 3. Räntesnurror : Hur fungerar de, och vilka argument finns för och emot dem?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jessica Bjurman; Katarina Brohlin; [2013]
  Nyckelord :Räntesnurror; kapitalstruktur; finansiering; interna skuldförhållanden; trade-off teorin; pecking-orderhypotesen.;

  Sammanfattning : Titel: Räntesnurror - hur fungerar de, och vilka argument finns för och emot dem?   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Jessica Bjurman, Katarina Brohlin   Handledare: Markku Penttinen   Datum: 2013 - 02 - 20   Syfte: Syftet med denna uppsats är att inom ramen för det företagsekonomiska ämnet forska    kring begreppet räntesnurror. Räntesnurror innebär skatteplanering med ränteavdrag som sänker bolagsskatten och därmed skänker verksamheten en ekonomisk fördel. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ studie om kapitalstrukturen i två branscher med olika risknivå – efter första verksamhetsåret : Jämförelse mellan bolag ifastighet- och tillverkningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Christoffer Blomqvist; Martin Hammarsten; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En kvantitativ studie om kapitalstrukturen i två branscher med olika risknivå – efter första verksamhetsåret. -Jämförelse mellan bolag i fastighet- och tillverkningsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar skuldsättningsgraden - En jämförande studie av svenska börsnoterade läkemedels- och fastighetsbolag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Andersson; Jonatan Liljenvald; [2008-08-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läkemedelsindustrins skuldsättningsgrad låg år 2006 på 1,2, medan den förfastighetsbranschen var 5,3. Trots att studier pågått under en längre tid har ingen givit enkomplett förklaring till vilka faktorer som påverkar ett företags kapitalstruktur. LÄS MER