Sökning: "kapitalstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade ordet kapitalstruktur.

 1. 1. Kapitalstruktur inom energisektorn - En studie av svenska elhandelsbolag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Dimovski; Axel Gumbricht; [2021-07-08]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Agency Cost Theory; Pecking Order Theory; Energisektorn; Elhandelsbolag; OLS-regression; Finansiell hävstång; Materialla tillgångar; Non-debt tax shield;

  Sammanfattning : Capital structure and the effect that certain factors have on it has been discussed and researched for a long time. The study of capital structure concerns a company’s way of financing and the relationship between equity and debt. Research conducted in different countries has resulted in both similar and different results. LÄS MER

 2. 2. Hur har Covid-19 påverkat konkursrisken inom hotell- och nöjesparksbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Albertsson; Wilma Holmström; [2021-06-30]
  Nyckelord :Bankruptcy Risk; Profitability; Capital Structure; Amusement Parks; Hospitalities; Covid-19; Konkursrisk; Lönsamhet; Kapitalstruktur; Nöjesparker; Hotell; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företag sätts i konkurs när de är oförmögna att betala sina skulder och föratt förhindra det bör företag arbeta för att skapa en hanterbar risk i sinkapitalstruktur. I samband med pandemin covid-19 med start våren 2020 infördeSveriges regering restriktioner med syfte att begränsa allmännasammankomster. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer påverkar framtagandet av kapitalstrukturen i svenska gasellföretag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Brentman Yregård; Max Guron; [2021-06-30]
  Nyckelord :Capital structure; Trade-off theory; Modigliani Miller; Pecking order theory; Gasell-companies; Kapitalstruktur; Trade-off teoremet; Modigliani Miller; Pecking order teoremet; Gasell; Gasellföretag;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen är en viktig del av företagande som sätter prägel på hela verksamheten, inte minst i små växande företag. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse kring vilka påverkningsfaktorer gasellföretag tar hänsyn till, och till vilken grad vedertagna teorier inom ämnet är relevanta, vid utformning av kapitalstruktur. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag : En kvantitativ studie om förklaringsvariablerna kring kapitalstrukturhos svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emil Lindgren; Matthias Sundekvist; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldkvot; agentteori; asymmetrisk information; pecking order; trade-off; svenska onoterade företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag - En kvantitativ studie omförklaringsvariablerna kring kapitalstrukturen hos mindre svenska onoterade aktiebolag Nivå: Examensarbete i företagsekonomi Författare: Emil Lindgren och Matthias Sundekvist Handledare: Peter Lindberg Datum: Januari - 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur storlek, lönsamhet, tillgångsstruktur,tillväxt samt ränta påverkar kapitalstrukturen i små svenska onoterade aktiebolag. Metod: I studien tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt. LÄS MER

 5. 5. Företagsstrategi och kapitalstruktur : en kvantitativ studie om hur företagets strategiorientering påverkar dess kapitalstruktur, med fokus på svensk hälsovårdssektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hai Nguyen; Dejan Spasovic; [2021]
  Nyckelord :Capital structure; Strategy; Miles and Snows; Debt financing; Equity financing; Leverage; Kapitalstruktur; Strategi; Miles och Snow; Skuldfinansiering; Aktiefinansiering; Skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Företagsfinansiering är ett väl diskuterat ämne de senaste årtionden. Alla beslut som fattas av företagsledningen innebär finansiella konsekvenser för företaget. Ett av de viktigaste områdena inom företagsfinansiering är kapitalstrukturen, som handlar om hur stor företagets totala skulder är i förhållande till det egna kapitalet. LÄS MER