Sökning: "kapitalstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade ordet kapitalstruktur.

 1. 1. Har kapitalstrukturen i svenska företag förändrats i och med införandet av IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felipe Alvarado; Ludvig Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :IFRS 16; redovisningsstandard; kapitalstruktur; soliditet; trade-off; pecking order;

  Sammanfattning : Den första januari 2019 implementerades en ny redovisningsstandard gällande leasing, IFRS 16. Förändringen resulterade i att leasingavtal endast ska redovisas som finansiell leasing, något som enligt tidigare forskning förväntas förändra företagens kapitalstruktur. LÄS MER

 2. 2. Does capital structure affect the valuation of banks?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Eklund; Petter Lundgren; [2020-08-25]
  Nyckelord :capital structure; debt to equity-ratio;

  Sammanfattning : In this paper, we examine the capital structure and other factors affecting the valuation of U.S. banks. The study focuses on the largest publicly traded U. LÄS MER

 3. 3. IFRS 16 - Implementeringens effekter på publika flygbolags kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Johansson; Jonathan Praetorius; [2020-07-09]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; flygbolag; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad.; IFRS 16; IAS 17; leasing; airlines; capital structure; debt-to-equity ratio;

  Sammanfattning : Background: Leasing has proven to be a common financing alternative in capital-intensive industries. Studies also indicate that operating leases, which according to IAS 17 are to be excluded from the balance sheet, constitute the majority of existing leasing agreements. LÄS MER

 4. 4. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
  Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER

 5. 5. The determinants of capital structure- In the light of a financial crisis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annie Holmström; Tobias Mägi; [2020-07-06]
  Nyckelord :Global Financial Crisis; Real Estate Market; Capital Structure; Leverage; REIT;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the 2008 financial crisis affected the determinants of capital structure of Real Estate Investment Trusts. The crisis brought both regulatory and behavioral changes and we examined how these changes affected a firm’s financing choices. LÄS MER