Sökning: "kappa"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet kappa.

 1. 1. Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Margareta Carlerös; Nina Malmqvist; Josefin Nilsson; Fredrik Skärberg; [2019-07-02]
  Nyckelord :Klassificering; AI; Statistiskinlärning; k-NN; Slumpmässig skog; Neurala nätverk; Medicinsk diagnostik; Dynamiskt Svettest;

  Sammanfattning : This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help ofnon-parametic classification methods. Peripheral neuropathy is a disease state characterizedby damage on the nerves furthest out in the nervous system, with symptoms first occuring inthe feet. The data used in this project comes from Dr. LÄS MER

 2. 2. Detecting bark beetle damage with Sentinel-2 multi-temporal data in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shuo Yang; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Remote Sensing; Bark Beetle; Insect Detection; Sentinel-2; Forest Health; Maximum Likelihood; Random Forest; Spectral Signature; Vegetation Indices; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The European spruce bark beetle is considered as one of the most destructive forest insects to Norway spruce trees in Europe. Climate change may increase the frequency and intensity of bark beetle outbreaks. It is therefore of vital importance to detect the bark beetle outbreaks and take it under control to prevent further damages. LÄS MER

 3. 3. Word2vec2syn : Synonymidentifiering med Word2vec

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Tove Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Word2vec; synonym identification; vector space model; word vectors; cosine similarity; Word2vec; synonymidentifiering; vektorrymdsmodell; ordvektorer; cosinuslikhet;

  Sammanfattning : Inom NLP (eng. natural language processing) är synonymidentifiering en av de språkvetenskapliga utmaningarna som många antar. Fodina Language Technology AB är ett företag som skapat ett verktyg, Termograph, ämnad att samla termer inom företag och hålla den interna språkanvändningen konsekvent. LÄS MER

 4. 4. Steaming of Wood Chips - Experimental determination of heating times and effect of different parameters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Henrik Broberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The presteaming of wood chips is an important step in the chemical pulping industry. It removes the air from within wood chips, allowing the cooking liquor to better impregnate wood chips, which leads to a more uniform cooking process, and lowers the amount of rejects. LÄS MER

 5. 5. Classifying natural forests using LiDAR data

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Simon Arvidsson; Marcus Gullstrand; [2019]
  Nyckelord :Geographic information systems; Classification and regression trees; Supervised learning by classification;

  Sammanfattning : In forestry, natural forests are forest areas with high biodiversity, in need of preservation. The current mapping of natural forests is a tedious task that requires manual labor that could possibly be automated. LÄS MER