Sökning: "karaktärer i gösta berlings saga"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden karaktärer i gösta berlings saga.

 1. 1. En saga om en ekokritisk saga : Ett ekokritiskt och zookritiskt närstudium av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :J. Alexander Himmerlöv; [2012]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; ekokritik; zookritik; René Descartes; Bibeln; filosofi;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga utifrån teorierna zookritik och ekokritik. Analysen ämnar visa hur naturen framställs och hur den påverkar romanens karaktärer samt analysera hur det hierarkiska förhållandet mellan människa och natur artar sig i romanen. LÄS MER

 2. 2. Gösta Berling och illusionen : Om karaktäristik och inbillning i Selma Lagerlöfs

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Kerstin Ydrefors; [2008]
  Nyckelord :Gösta Berling; illusion; karaktär;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar "Gösta Berlings Saga" och framförallt Gösta Berling som en föränderling karaktär samt en tolkning av hur han förändras genom bokens gång. Uppsatsen handlar om hur olika händelser och andra karaktärer i boken påverkar Gösta Berling och hur han lever i en illusion som han inte är förmögen att ta sig ur med egna krafter. LÄS MER