Sökning: "karaktärer i sagor"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden karaktärer i sagor.

 1. 1. Och så levde hon lycklig i alla sina dagar... : En litteraturstudie om genusstrukturer i sagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Agnes Lindell; Lovisa Törnebladh; [2019]
  Nyckelord :sagor; kvinnliga karaktärer; skola; genusperspektiv; normer;

  Sammanfattning : Hur framställs egentligen kvinnliga karaktärer i sagor och har dessa framställningar någon påverkan på barn i deras skapande av den egna könsidentiteten? Vi har utifrån forskning försökt besvara hur kvinnliga karaktärer framställs i traditionella sagor, samt hur barn uppfattar karaktärer i traditionella och i feministiska sagor. Då skolan har i uppdrag att aktivt motverka stereotypiska könsmönster och ge elever möjlighet till att finna sin unika egenart, anser vi att det är av hög relevans att studera hur de texter elever möter kritiskt kan granskas utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Askungen + Prins(essan)= sant Bilderboksanalys av en traditionell och en normkritisk utgåva av Askungen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Hjortsberg; [2019]
  Nyckelord :Askungen; normer; folksaga; bröderna Grimm; normkritik; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Amanda Erikssons traditionella version av Askungen med en uttalad normkritisk version skriven av Alexander Jansson och Sofia Jensfelt. De båda versionerna utgår ifrån folksagans genre och är bilderböcker. LÄS MER

 3. 3. Sagan som ett tematiskt arbetssätt I förskolan : Simsalabim, I sagans värld kan allt hända

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jessika Nielsen; Pernilla Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :Sagor; tematiskt arbetssätt; förskolan;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur sagan används i ett tematiskt arbetssätt i förskolan. Fokus i undersökningen riktar sig mot hur pedagogerna arbetar och deras reflektioner kring de sätt de arbetar på.   Metod Det är en kvalitativ studie med observationer och intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. Lindgrens träd : människors relation till träd i Astrid Lindgrens sagor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mimmi Wester; [2015]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; litteraturanalys; skönlitteratur och landskapsarkitektur; träd i skönlitteratur; upplevelse av träd;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker trädens roll i kulturhistorian med utgångspunkt i Astrid Lindgrens böcker. Genom att analysera träden i skönlitteraturen kan landskapsarkitekter få nya perspektiv och nya sätt att knyta an till vårt kulturarv. Lindgren är en författare som många människor i Sverige kommit i kontakt med under sin uppväxt. LÄS MER

 5. 5. Sagor och värdegrund : En studie av hur sagor kan användas i förskolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Stenlund; [2014]
  Nyckelord :Empati; etik; fantasi; lek;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på mer om hur pedagoger i förskolan kan arbeta med sagor som ett verktyg i värdegrundsarbetet. En mycket viktig del i barns uppfostran är just att barnen får lära sig vilka grundläggande värderingar som finns i vårt samhälle. LÄS MER