Sökning: "karaktärsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet karaktärsdesign.

 1. 1. Normbrytande karaktärer : En kvalitativ semiotisk analys av genus i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Filippa Granklint-Boklund; [2022]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; Semiotik; Visuell bildanalys; Bilderbok; Genus; Manligt; Kvinnligt; Norm; Stereotyp; Könsneutralitet; Normbrytande; Normkreativ; Karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ, semiotisk studie som analyserar tre bilderböcker från bokförlaget OLIKA förlag. Uppsatsen syftar till att undersöka könskodade tecken i tre bilderböcker från detta förlag som säger sig arbeta med normkritiska skildringar avseende kön, vilket benämns som att de arbetar ”normkreativt”. LÄS MER

 2. 2. Hjältar, skurkar & stereotyper : Hur manliga och kvinnliga karaktärer porträtteras i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Milla Nilsson; Elin Hynninen; [2022]
  Nyckelord :Hjältar skurkar; genus; fysionomi; frenologi; stereotyper; karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersökte och analyserade hur manliga och kvinnliga spelkaraktärer kan porträtteras som goda eller onda utifrån stereotypa visuella attribut. Undersökningen utgick från teorier kring historisk fysionomi och populärkulturella stereotyper. LÄS MER

 3. 3. Karakterisering av fordon : Genom skillnader i ett fordons färg och form, hur påverkas tolkningar kring egenskaper och personligheter i relation till dess utseende?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Hoof; [2022]
  Nyckelord :Fordon; karaktärsdesign; antropomorfism; 3d grafik;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att personer tolkar in personligheter och ansiktsuttryck i fordons utseenden. Det finns flera delar som bidrar till detta, framför allt färg och form inom fordonsdesign. Färger och former kan framkalla olika känslor, som hur röd tolkas som varm och passion eller hur en fyrkant tolkas som stabil och stark. LÄS MER

 4. 4. Döm mig efter mitt utseende : En studie om tolkningar av karaktärsdesign i spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linn Grankull; Andrea Zapata; Angelica Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Karaktärsdesign; spelkaraktärer;

  Sammanfattning : You might have heard that one is not supposed to judge others based on appearance. This study does the opposite, in order to examine how players interpret video game characters based on only their character design. LÄS MER

 5. 5. Fighting Games under the Queer Gaze : An analysis on the characters of Street Fighter V

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Mio Wilund; [2022]
  Nyckelord :computer games; male gaze; queer theory; character design; gender in video games; gaze theory; datorspel; manlig blick; queerteori; karaktärsdesign; kön i datorspel; blickteori;

  Sammanfattning : Critical examination on the topic of gender representation, sexualisation, video gamecharacters and their designs is not untreated ground, and has been analysed using variousmethods; qualitatively, quantitatively (Tompkins & et. al., 2020), and textually. LÄS MER