Sökning: "karaktärsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet karaktärsroller.

 1. 1. Kroppsspråk inom animation: från teori till praktik : Vad förmedlar kroppsspråket från stiliserade karaktärer och hur olika medier tolkas av observatören

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anastasiya Kjartansdottir; Disa Johansson; Mikael Ytterstedt; [2021]
  Nyckelord :Kroppsspråk; känslor; karaktärsroller; animation; LMA; Disneys tolv animationsprinciper;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte om det var möjligt att applicera resultat från kroppsspråksstudier till stiliserade spelkaraktärer i syftet med att se om deltagare fortfarande kunde tolka vilka känslor som förmedlades genom kroppsspråket. Det undersöktes också om deltagarna ändrade sina åsikter när de stiliserade karaktärerna presenterades både i 2D och 3D via stillbilder och animerade klipp för att se hur detta påverkade deras tolkning. LÄS MER

 2. 2. FORMPRINCIPER I KARAKTÄRSDESIGN : Geometriska formers inverkan på karaktärsroller inom 2.5D plattformsspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Spångberg; [2018]
  Nyckelord :Karaktärsdesign; Plattformsspel; 3D; 2.5D; Grafik; Formspråk;

  Sammanfattning : Denna studie gick ut på att svara på frågan: Påverkar användningen av hårda och mjuka former inom karaktärsdesign i 2.5D plattformsspel hur spelet och dess karaktärer upplevs? Och: Vilka tendenser kan utläsas? Metoden för att svara på denna fråga var att skapa ett kort plattformsspel i fyra olika versioner där karaktärerna var baserade på antingen mjuka eller hårda former, två huvudkaraktärer och två fiender skapades där de båda fanns i två olika versioner, en baserad på hårda former och en på mjuka. LÄS MER

 3. 3. Effekten av ansiktsdeformeringar för karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Attraktivitet; deformationer; haloeffekten; karaktärsroller; stereotyper;

  Sammanfattning : Arbetet undersökte huruvida ansiktsdeformationer påverkar hur karaktärer uppfattas vad gäller karaktärernas roll inom den så kallade ungdomsfilm genren, och även relationen kön hade till det. Först definieras attraktivitet för att sedan användas som grund för artefakten. LÄS MER

 4. 4. Uppfattning av karaktärsroller genom visuell design : Tolkning av associationer, utrustning och kroppsattribut i MOBA-spel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Stefan Cautin; Mia Holmström; [2017]
  Nyckelord :Believability; visual design; character; MOBA; Trovärdighet; visuell design; karaktär; MOBA;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studien har vi undersökt hur spelare uppfattar och visuellt tolkar karaktärer från MOBA-spelen Leauge of Legends och Defense of the Ancients 2, för att utöka forskningen inom visuell karaktärsdesign. Genom sex utvalda karaktärer som slumpmässigt utsågs utifrån respondentens kunskap om de spel vi studerade, presenterades en bild och en videosekvens på en karaktär. LÄS MER

 5. 5. Hjälte vs Skurk : ”I rymden kan ingen höra dig skrika yippee-ki-yay motherfucker”

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Emil Daniel; Johansson John; [2016]
  Nyckelord :Meetings; Character Roles; Hero; Villain; Film; Möten; Karaktärsroller; Hjälte; Skurk; Film;

  Sammanfattning : Mötet mellan människor är något som kan vara spännande och få en att upptäcka något nytt i livet, likaså i film. Dessa möten mellan karaktärer gör att handlingen drivs framåt och skapar ett spännande interagerande mellan karaktärer. LÄS MER