Sökning: "karaktärsstyrkor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet karaktärsstyrkor.

  1. 1. POSITIV PSYKOLOGI PÅ ARBETET : -Karaktärsstyrkors samband med psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, harmonisk- respektive tvångsmässig passion och stress

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Sara Törnert; Chatarina Udd; [2014]
    Nyckelord :character strengths; job satisfaction; passion; psychological well-being; stress; Arbetstillfredsställelse; karaktärsstyrkor; passion; psykologiskt välbefinnande; stress;

    Sammanfattning : Over a long time psychology was focusing on human frailties and mental diseases. In 1998, positive psychology was introduced - the scientific study of strengths, well-being and optimal functioning. LÄS MER