Sökning: "kardiovaskulära sjukdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden kardiovaskulära sjukdomar.

 1. 1. Kan förändring av kost förbättra sjukdomen reumatoid artrit (RA)? : Vegandiet med eller utan gluten och medelhavsdiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Emstrand; [2019]
  Nyckelord :Reumatoid artrit; kost; vegandiet; medelhavsdiet;

  Sammanfattning : Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som karakteriseras av ledassocierad smärta, svullnad och funktionsförlust på grund av stelhet i lederna. RA är en av de vanligaste inflammatoriska sjukdomarna och drabbar cirka 0,5 % av Sveriges befolkning. LÄS MER

 2. 2. Har hydroklortiazid koppling till hudcancer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rim Kebede; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni eller högt blodtryck är en av de vanligaste förekommande sjukdomar globalt. Hypertoni är inte en allvarlig sjukdom i sig men spelar en stor roll för att förebygga riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsvikt och stroke. LÄS MER

 3. 3. "Dags för förändring" : en litteraturöversikt om hur sjuksköterskan kan främja hälsosamma livsstilsförändingar vid hypertoni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Davidson Alexandra; Sandra Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; Hälsa; KASAM; Livsstilsförändringar; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni, högt blodtryck, är idag en modern folksjukdom på grund av att det råder en ofullständig behandling av sjukdomstillståndet. Det höga blodtrycket blir dessutom allt svårare att behandla på grund av de levnadsvanor och den livsstil människor har idag. LÄS MER

 4. 4. Sömnbristens påverkan på den hormonella aptitregleringen : En systematisk litteraturstudie med metaanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jessica Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Aptitreglering; Aptitreglerande hormoner; Sömnbrist; Leptin; Ghrelin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma har kommit att bli ett globalt problem, som ökar risken för såväl kardiovaskulära sjukdomar som cancer. Dessutom sover vi mindre idag, vilket korrelerar med fetma och ökad sjukdomsrisk. En normal aptitreglering följer vanligtvis en cirkadiansk rytm, likaså ett mönster efter en individs födointag. LÄS MER

 5. 5. Effekten av olika preventiva insatser vid kardiovaskulära sjukdomar : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Lidberg; [2019]
  Nyckelord :cardiovascular disease; prevention; intervention; sense of coherence; kardiovaskulära sjukdomar; prevention; intervention; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulär sjukdom är vida spridd över världen. Många riskfaktorer för sjukdomen bör kontrolleras med hjälp av hälsopreventiva insatser och kompletteras med läkemedelsbehandling. Syfte: Syftet var att undersöka vilka preventiva insatser som studerats för patienter med vaskulära sjukdomar, och effekterna av dessa. LÄS MER