Sökning: "karin örebro"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden karin örebro.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenhet av att möta barn med överviktsproblematik En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Hällzon; Lina Åkesson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Vad händer egentligen i den här scenen?” : Teaterpedagogers upplevelser av det didaktiska arbetet med dramatisk text.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Karin Hougberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nyliberal utopi eller estetisk dystopi? -En multimodal kritisk diskursanalys av svenska visionsbilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Foberg; Gustaf Sand; [2020]
  Nyckelord :Atmosphere; digital visualisation; esthetics; multimodal critical discourse; Estetik; Kiruna; Lund; multimodal kritisk diskursanalys; nyliberalism;

  Sammanfattning : Visionsbilder över byggprojekt har under de senaste decennierna blivit en vanlig typ av platsmarknadsföring. Visionsbilder kallas även för renderingar och är ett slags digitala collage som försöker övertyga publiken om platsens förmåga att fungera. LÄS MER

 4. 4. Människans beteende och förhållningssätt i utformningen av den fysiska miljön i en "smart stad" -En fallstudie av pilotprojektet Tamarinden, Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Gunnarsson; Hanna Janzon; [2020]
  Nyckelord :Smart stad; medborgare; fysisk planering; Örebro kommun; Tamarinden; samverkan;

  Sammanfattning : I nuläget är 55 procent av jordens befolkning bosatta i städer och statistik visar hur denna siffra förutses stiga till 68 procent till år 2050 (Smart City Sweden, u.å). Dessutom ansvarar städer för 70 procent av världens växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket 2020). LÄS MER

 5. 5. Prehospital användning av larynxmask på barn En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andréa Karlsson Asplund; Karin Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER