Sökning: "karin davidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden karin davidsson.

 1. 1. Non-core business talent attraction

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Törnblad Davidsson; [2021]
  Nyckelord :talent attraction; marketing; HR; employer branding; values; recruitment platform; core business; non-core business; reputation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research Question and Purpose: The research question will investigate what talent attraction looks like in non-core businesses sharing the name of the core business. The purpose of this thesis is to explore talent attraction in the context of non-core businesses sharing the name of the core business. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik i omvandling : en kvalitativ studie om tvålärarskap och inkludering

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna-Karin Davidsson; Mette Fischer; [2021]
  Nyckelord :Ekologisk systemteori; inkludering; neuropsykiatriska svårigheter; relationellt perspektiv; samundervisning; specialpedagogik; tvålärarskap; tvålärarsystem;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka, analysera och diskutera tvålärarskap för elever i behov av stöd ur specialpedagogers och rektorers perspektiv. Studien är en kvalitativ intervjustudie och undersöker vilka fördelar och nackdelar det finns med tvålärarsystemet för inkludering. LÄS MER

 3. 3. FYSISK VÅRDMILJÖ - FRÄMJANDE ELLER HÄMMANDE FÖR PERSONENS ÅTERHÄMTNING? : En kvalitativ intervjustudie utifrån en psykiatrisk slutenvårdskontext

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karin Davidsson; Susanne Nygren; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; qualitative method; The Tidal model; ward care; Heldygnsvård; kvalitativ metod; psykisk ohälsa; Tidvattenmodellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk vårdmiljö på psykiatriska slutenvårdsavdelningar erfars positivt och negativt. Dock undersöks sällan huruvida miljön erfars främja eller hämma återhämtning. Syfte: Beskriva hur personer som vårdas inom psykiatrisk slutenvård erfar den fysiska vårdmiljöns betydelse för återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Framtiden för hållbar konsumtion - är konsumenterna redo för förändringen? En studie om konsumenters attityd gentemot uthyrning av premiumprodukter i ett hållbarhetssyfte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aylin Azadani; Karin Davidsson; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Chromatic Function Analysis- An instrument for improvisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2020-06-12]
  Nyckelord :Organ; Improvisation; Chromatic Function Analysis; Function Analysis; An instrument for function analysis; improvisation and composition; Girolamo Frescobaldi; Franz Tunder; Dieterich Buxtehude; Johann Sebastian Bach; Max Reger; Philippe Lefebvre; Olivier Messiaen; Bergström’s Chromatic Function Analysis Circle; Dr. Pamela Ruiter-Feenstra; Dr. Karin Nelson; Dr Hans Davidsson; Dr. Joel Speerstra; Dr. Joel Eriksson; Senior lecture Mikael Wahlin; Dr. Tilman Skowroneck; Dr Jörgen Jersild; Dr. Ernst Levy; Dr. Valdemar Söderholm; Dr. Sten Ingelf; Baroque improvisation; Romantic improvisation; French romantic improvisation; Joel Bergström; Patterns; Harmony; Chords; Triads; Music; Theory; Music theory; Statistics; Improvisation pedagogy; Improvisation model; Dr. Ikujiro Nonaka; Dr. Hirotaka Takeuchi; Academy of Music and Drama; University of Gothenburg; Högskolan för Scen och Musik; HSM; Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to become a better improviser at the organ. I will use, The Chromatic Function Analysis Model, abbreviated as TCFAM, as a method to deconstruct material and later reconstruct material, on which I will make improvisations. LÄS MER