Sökning: "karin holmen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden karin holmen.

 1. 1. Effektivisering av manuell hantering i terminal : En fallstudie inom tredjepartslogistik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Karin Holmén; Alma Jonsson; [2017]
  Nyckelord :logistik; tredjepartslogistik; effektivisering;

  Sammanfattning : Denna rapport är en fallstudie på Bring som fokuserar på manuell hantering i terminal och hur den kan bli mer effektivt. Uppgiften utformades i samarbete med företaget. LÄS MER

 2. 2. A study in web development : An onlinewatch store as a web application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustav Bergström; Elsa Duberg; Karin Holmén; Tobias Lundell; Robert Lönnberg; Marcus Mandelius; Christian Olsson; Björn Ström; Oscar Äng; [2015]
  Nyckelord :Single page application; E-butik; visuell; trovärdighet; webbapplikation; egendesign;

  Sammanfattning : This is a report on the development and implementation of the web shop “Urballa Ur”, a web application developed by nine students at Linköping university. The report illustrates the methodology and process with intention to answer the question “How can an online watch store be implemented to increase sales?”. LÄS MER

 3. 3. Slopad revisionsplikt : kan leda till ökade kostnader för företagen

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Wretholm; Karin Holmén; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige är revisionsplikten lagstadgad för alla aktiebolag, oavsett storlek på företaget. Svenskt Näringsliv har föreslagit att revisionsplikten bör slopas i små och medelstora aktiebolag för att minska både kostnader och administrativt arbete för de mindre bolagen. LÄS MER