Sökning: "karin jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden karin jansson.

 1. 1. Legal consciousness in street-level bureaucracies: A qualitative study on the legal consciousness of social workers assessing eligibility for social assistance in relation to activation requirements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Karin Jansson; [2020]
  Nyckelord :legal consciousness; street-level bureaucracy; discretion; social assistance; activation; social work; policy implementation; welfare; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Activation measures were implemented as a condition for social assistance in Sweden in the 1990s. Generally, the goal has been to promote the transition from welfare to work and to(re)integrate people dependent on social assistance into the labour market. LÄS MER

 2. 2. Effekter på posturalt svaj och bålstyrka efter fyra veckors knäböjsträning på stabilt respektive instabilt underlag : En experimentell pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marcus Jansson; Karin Lext; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Knäböj är en populär dynamisk övning som involverar bålen. Övningen kan utföras på stabilt eller instabilt underlag. Tidigare studier har visat på att bålmuskelaktiviteten mätt med EMG har varit liknande oavsett underlag. LÄS MER

 3. 3. Välmående medarbetare -hur säkerställs social hållbarhet? : - en kvalitativ studie av en arbetsorganisations arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Jansson Vikström; Marie Walkes Nylén; [2019]
  Nyckelord :Code of Conduct; competence; education; working environment and workplace organisation.;

  Sammanfattning : Rising needs and dwindling resources has caused more attention to be placed on long-termsustainability. In recent years social sustainability has taken its place, alongsideenvironmental and economic sustainability, as a subject of intense focus and inquiry. LÄS MER

 4. 4. Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna : Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jeanette Elbe; Ludvig Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Outsourcing; Accounting; Logic of cost; Strategic logic; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; The role of the accounting function; Outsourcing; Ekonomisk administration; Kostnadslogiken; Strategiska logiken; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; Ekonomifunktionens roll;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2018. Författare: Jeanette Elbe och Ludvig Eriksson Handledare: Andreas Jansson Examinator: Karin Jonnergård Titel: Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna - Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen? Sökord: Outsourcing, Ekonomisk administration, Kostnadslogiken, Strategiska logiken, Transaction Cost Economics, TCE, Resource-based View, RBV, Ekonomifunktionens roll   Bakgrund: Att betala en extern part för att utföra bolagets ekonomiska administration är ett växande fenomen och outsourcing av ekonomiska företagsprocesser är högaktuellt att förstå sig på. LÄS MER

 5. 5. Obegripliga genus : en analys av Indiens tre lagförslag för säkrandet av transpersoners rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Jansson; [2018]
  Nyckelord :queerteori; transpersoners rättigheter; Indien; genusrättsvetenskap; problemframställning; lagförslag; HBTQI ; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom att erkänna ett tredje juridiskt genus påbörjade den storslagna NALSA-domen en rättslig utveckling som ämnar att främja transpersoners position i Indien. Utvecklingens senaste framsteg togs i form av tre lagförslag avsedda för att säkra transpersoners rättigheter. LÄS MER