Sökning: "karin johansson borås"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden karin johansson borås.

 1. 1. Konsument Y : Ungas konsumentbeteende i det nya decenniet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sebastian Asp; Karin Johansson; [2010]
  Nyckelord :generation y; lojalitet; konsumentbeteende; överflödskonsumtion; köpmotiv; påverkan;

  Sammanfattning : Företags behov av att särskilja sig på dagens marknad är idag större än någonsin. Detta då konkurrensen har ökat och därmed antalet valmöjligheter. Med dagens teknologi är det även möjligt att kopiera allt som ett ”lyckat” företag gör. LÄS MER

 2. 2. Mellan beroende och autonomi. En fallstudie av biblioteken i Flisby och Lofta kommuner

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Karin Ivarsson; Maria Johansson; [2010]
  Nyckelord :bibliotekshistoria; flisby; vestheim; 1900-tal; fallstudie; folkrörelsebibliotek; lofta; studiecirkelbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of our Master´s thesis is to investigate the development of the different libraries in the former communities of Flisby and Lofta during the former part of the twentieth century. We ask the following questions:How did the libraries in Flisby and Lofta develop between the years of 1905 and 1952?How can we understand the libraries’ dependency of funding of different kinds? We have used case study as a method, and we have adopted a source criticism approach. LÄS MER

 3. 3. Dynamiken mellan sändare och mottagare- en studie av Acne Jeans, Filippa K och konsumenten i Stockholm och Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Emelie Johansson; Karin Lindmark; Boshra Sadegiani; [2008]
  Nyckelord :consumer buying behaviour; attitude; communication; loyalty; köpbeteende; attityd; kommunikation; lojalitet;

  Sammanfattning : The consumer today is affected by a considerably larger number of world surrounding factors than she used to be, borders between different cultures and other consumer differences are being erased to a growing extent. The consumer can easily get its inspiration from many different directions which become clear in the common life. LÄS MER

 4. 4. Västerviks stadsbiblioteks utveckling och dess föregångare 1859-1945

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anette Karlsson; Karin Ollas; [2008]
  Nyckelord :bibliotekshistoria; iogt-bibliotek; västervik; stadsbibliotek; stadsboksamling; arbetarbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to describe and analyse the origin and development of the municipal library of Västervik. There have been four previous libraries and our examination starts in 1859 with the foundation of a parish library. LÄS MER

 5. 5. En bok kan berika livet om man får ta del av den : En intervjustudie med bibliotekarier och läsombud om utvecklingsstörda och läsning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Karin Jilsén; Christel Johansson; [2004]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to discuss the access to literature and reading by mentally retarded persons, and how this is affected by library and care taking staffs awareness of mentally retarded persons needs of literature and reading. The reason why we decided to choose this essay topic, is that there is a lack of research about mentally retarded persons relationship with libraries, literature and reading in the field of library- and information science. LÄS MER