Sökning: "karin skandia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden karin skandia.

 1. 1. Corporate Social Responsibility at Skandia Sweden with passion and commitment?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Greenberg; [2009-10-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is always a story waiting to be told. This is the story about the long and committed work with Corporate Social Responsibility (CSR) at Skandia Sweden.CSR work at Skandia has touched many hearts within the company as well as outside, in other companies, in the Swedish society and in many individuals. LÄS MER

 2. 2. Korruption i Sverige: betydelsen av organisation och socialt kapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karin Ludvigsson; [2008]
  Nyckelord :Korruption; Organisationen av det offentliga; Informalitet; Socialt kapital; Förtroende; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den vanligaste formen av korruption är enligt Brottsförebyggande rådet den form av korruption som benämns sofistikerad, eller indirekt, korruption. Den sofistikerade korruptionen återfinns oftast högt upp i organisationer, samt i mötena mellan representanter från olika organisationer. LÄS MER

 3. 3. Skandia-grisen & ICA-Stig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Sandberg; Lena Christensson; Isabell Blomkrantz; Madeleine Swardh; [2008]
  Nyckelord :humoristisk reklam; attityd; hög- och lågengagemang; ICA; Skandia; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera hur företag kan använda humor i reklam för att återfå konsumenternas positiva attityd. Vilken betydelse en produkts engageringsgrad har för att återfå konsumenters positiva attityd i relation till humoristisk reklam. Detta behandlas utifrån fallföretagen Skandia och ICA. LÄS MER