Sökning: "karin westergren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden karin westergren.

 1. 1. Balanseringen mellan arbete och privatliv - Hur påverkas individens upplevda hälsa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Zandra Westergren; Karin Bergman; [2015-03-16]
  Nyckelord :rollkonflikt; gränsdragningsstrategi; flexibilitet genom förtroende; balansering; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som arbetar med strategisk och operativ Human Resources (HR) i globala företag balanserar kraven mellan arbete och privatliv samt hur denna balansering påverkar individens upplevda hälsa.Teori/Tidigare forskning: Flexibilitet genom förtroende innebär det reglerande av arbete som nu allt oftare överlämnas till individen som själv får bestämma över sitt arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006). LÄS MER

 2. 2. Samverkan : mötet mellan förälder och pedagog där kommunikationssvårigheter råder

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jessica Westergren; [2015]
  Nyckelord :Inskolning anknytning trygghet föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : This study, written in the form of an essay starts with the visualized narrative of a preschool preparatory training experience. The narrative illustrates a troubled conjunction between teacher and parent. The troubled conjunction concerns how long the preschool preparatory training should be. LÄS MER

 3. 3. Ledare & team utan rätt förutsättningar kan aldrig nå maximal framgång : En studie om tre olika produktionsverksamheter inom Volvo Group

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Karin Arnholm; Emma Westergren; [2015]
  Nyckelord :Ledare; team; förutsättningar; förbättringar; kompetens; motivation; ledarskap;

  Sammanfattning : This thesis has been conducted at Volvo Bussar ABunder a period of ten weeks. Within the organizationVolvo, the work is conducted with leaders and teamson every level; from production to top management. LÄS MER

 4. 4. Bakom fasaden : Haninge kulturhus - en organisationsteoretisk studie med fokus på den fysiska strukturen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Karin Ljunggren; Tommy Westergren; [2006]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This master thesis aims to describe and examine Haninge cultural centre, inaugurated in 2002. We study the centre from an organization theory point of view, with focus on the buildings physical appearance. LÄS MER