Sökning: "karl det 12"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden karl det 12.

 1. 1. DIGITAL TRANSFORMATION I EN TID AV OSÄKERHET : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer vid omställning från fysiska till digitala möten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Kindstedt; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformation; Digital Communication; Digital Meetings; Critical Success Factors; Challenges; Digital Transformation; Digital kommunikation; Digitala möten; Kritiska framgångsfaktorer; Utmaningar;

  Sammanfattning : För att hänga med och konkurrera i det allt hårdare och teknikcentrerade företagsklimatet tar organisationer olika initiativ för att digitalt transformera verksamheten. En del i organisationers arbete med den digitala transformationen härleds till implementeringen och integreringen av digitala kommunikationsverktyg, som gör det möjligt för två eller flera avlägsna personer att kommunicera med varandra. LÄS MER

 2. 2. Livet med epilepsi : Patientens upplevelser av att leva med läkemedelresistent epilepsi - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Lukas Huatorpet; Karl Jäder; [2020]
  Nyckelord :Läkemedelsresistent epilepsi; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i världen. Omkring en tredjedel av alla som lider av epilepsi kan inte behandla sin sjukdom med antiepileptiska läkemedel och detta benämns då som läkemedelsresistent epilepsi. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Sennebogen 830E och Svetruck TMF 12/9 vid rundvirkesterminal : en analys mellan två maskinsystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Martin Sedin; Karl Sterner; [2020]
  Nyckelord :tidsstudier; materialhanterare; produktivitetsnorm; kostnadskalkyl;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att jämföra timmerhanteringsmaskinerna Svetruck TMF 12/9 och Sennebogen 830E. De studerades under de förutsättningar som fanns inom en rundvirkesterminal, där timmerhanteringsmaskinerna analyserades som två olika maskinsystem. LÄS MER

 4. 4. Gröna obligationer och det verkliga bidraget till hållbar utveckling - En kvalitativ studie om hur finansiering med gröna obligationer påverkar hållbarhetsarbetet i svenska fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Eliason; Karl Ehrensky; [2019-10-25]
  Nyckelord :Green bonds; additionality; sustainability; agency theory;

  Sammanfattning : This study investigates how a green bond issuance may affect the sustainabilityactivities within a Swedish real estate company. The research question is based on adiscussion of additionality in terms of sustainable development. LÄS MER

 5. 5. Att vara ny inom yrkesprofessionen- nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karl Truedsson; Simon Stömner; [2018]
  Nyckelord :nyutexaminerade sjuksköterskor; upplevelser; yrkesprofession; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionens största svagheter globalt sett var den brist som fanns gällande sjuksköterskor och patientsäkerhet. Arbetsmiljön var påfrestande och många nyutexaminerade sjuksköterskor valde att byta yrke. LÄS MER