Sökning: "karl erik knutsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden karl erik knutsson.

 1. 1. "Ty utan allmogen får någon aga, de lyda oss aldrig i våra dagar"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Julia Håkansson; [2011]
  Nyckelord :Nyckelord: Den hermeneutiska cirkeln; Politisk kultur; Makt; Propaganda; Fursteideal; Karl Knutsson; Engelbrekt Engelbrektsson; Erik Puke; Bönder; Uppror; Sverige; 1400-talet.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med denna uppsats är att fastställa positiva och negativa fursteideal i Karlskrönikan, ett propagandaverk som utformats på beställning av Karl Knutsson i mitten av 1400-talet. Genom att använda mig av den hermeneutiska cirkeln som metodologiskt angreppssätt har jag närmat mig materialet med ett öppet förhållningssätt och låtit Karlskrönikan själv styra mig till rätt frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Attack och farväl : en historiografisk diskussion rörande Erik Pukes eftermäle

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Ludvig Karlström; [2010]
  Nyckelord :Puke; Engelbrekt; Uppror; Resning; Karl Knutsson; Medeltid;

  Sammanfattning : Attack och farväl är ett historiografiskt arbete. I arbetet presenteras läsaren för grunderna till varför två till synes samstämmigt agerande individer kommer att skildras på högst olikartade vis. LÄS MER

 3. 3. S.Eriks tavla i Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anne Lidén; [1984]
  Nyckelord :kyrkokonst; ikonografi; Erikslegenden; altarskåp; antikvarisk dokumentation; Johan Peringskiöld; Uppsala domkyrka;

  Sammanfattning : Denna D- Uppsats i konstvetenskap (KV4010) på avancerad nivå behandlar det senmedeltida altarskåpet S.Eriks tavla i Uppsala domkyrka, som gick förlorat i Uppsala brand 1702. Altarskåpets bildframställningar är bevarade i kopparstick i Johan Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719. Kopparplåtarna har undersökts i original. LÄS MER