Sökning: "karl hjelm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden karl hjelm.

 1. 1. Clas Ohlson : Hur påverkas styrningen i ett företag i och med en börsintroduktion?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rana Toubal; Karl Hjelm; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to examine what will happen with the financial control of a company if changes from a family owned company to a public company listed on a stock market. The expectations were that the control would have a more short-term focus with more financial measures. The result shows that the changes were experienced as minor. LÄS MER

 2. 2. Arbete mot kränkande behandling vid Karl Johans skola : Hur lärare påverkas av krav, kontroll, stress och resurser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Lisa Hjelm; Anna Nääs; [2006]
  Nyckelord :krav; kontroll; kränkande behandling; stress; lärare;

  Sammanfattning : Enligt skollagen och läroplanen skall alla vuxna inom skolan arbeta aktivt för att motverka kränkande behandling. Läraryrket är dessutom ett av de yrken där de flesta är stressade och upplever höga krav. LÄS MER